Pielęgniarki w przedszkolach? RPO pisze do ministra zdrowia

30 Stycznia 2018, 14:38

Brakuje przepisów, które jasno określałyby zasady podawania leków dzieciom w przedszkolach – alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich i pisze w tej sprawie do ministra zdrowia Ł. Szumowskiego. Chodzi przede wszystkim o dzieci chore przewlekle. 

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich należy uregulować w przepisach zasady podawania leków czy wykonywania innych czynności dzieciom z chorobami przewlekłymi w przedszkolach.

Jak podkreśla RPO, z uwagi na brak powszechnie obowiązujących regulacji w tym zakresie, sytuacja dzieci z chorobą przewlekłą, które wymagają podawania leków różnymi drogami i technikami jest obecnie uzależniona wyłączenie od wewnętrznych zasad postępowania przyjętych przez przedszkola.

Ustawa jest, ale nie dotyczy wszystkich dzieci

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się uregulować kwestię podawania leków czy wykonywania innych czynności dzieciom w szkołach w projekcie ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, niemniej jednak w projekcie tym pominięta została grupa dzieci w wieku przedszkolnym.

Pielęgniarki potrzebne w przedszkolach

W ocenie Rzecznika zasadnym wydaje się rozważenie wprowadzenia opieki zdrowotnej, realizowanej przez pielęgniarkę w przedszkolach. „Niezagwarantowanie dzieciom w przedszkolach opieki w omawianym powyżej zakresie, może stanowić naruszenie prawa do równego dostępu do edukacji, bowiem pozbawia tę grupę dzieci możliwości uczęszczania do przedszkola ze względu na ich niepełnosprawność” – uważa RPO.

Rzecznik do ministra zdrowia

Rzecznik zwrócił się ministra zdrowia z prośbą o analizę problemu i zajęcie stanowiska w sprawie, a także o uwzględnienie uwag w trakcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

AS

Źródło: RPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Małgosia Poniedziałek, 19 Marca 2018, 18:27
Jestem pielęgniarką bardzo chętnie podjęła bym pracę z dziećmi w przedszkolu
Katarzyna Piątek, 09 Lutego 2018, 16:07
Jestem mama dwóch dziewczynek uczulonych na BJK. Mamy zestaw p/wstrząsowy, którego przedszkole nie może przyjąć ze względu na to, iż nie wolno im podawać żadnych leków. Nie ma w Przedszkolu pielęgniarki, wiec moje dzieci automatycznie zostają wykluczone z przyjęcia do placówki ze względu na duże ryzyko skutków nieporzadanych. Jestem bardzo za pielęgniarkami w przedszkolu. OBY SIĘ UDAŁO ! Z drugiej jednak strony znając realia zawodu pielęgniarskiego zastanawiam się skąd zapewnić obsadę pielęgniarską w przedszkolu skoro notujemy ich brak już dziś i prawie wszędzie ?