EMA: Rozpoczęła się procedura zatwierdzania nowej siedziby

12 Lutego 2018, 9:32

Rada Zarządzająca Europejskiej Agencji Leków (EMA) spotkała się na nadzwyczajnej sesji w celu przedyskutowania kwestii przyszłej siedziby EMA w Amsterdamie. Agencja przeniesie swoją siedzibę z Londynu do końca marca 2019 r.

Władze holenderskie zobowiązały się do zapewnienia Agencji całkowicie nowych budynków, dostosowanych do specjalnych wymagań EMA i zlokalizowanych w dzielnicy biznesowej Zuidas. Budowa i adaptacja budynku jednak nie zostanie ukończona do 30 marca 2019 r., czyli do czasu, gdy EMA powinna osiągnąć pełną zdolności do funkcjonowania w Amsterdamie. Dlatego też wybór oraz dostępność infrastruktury tymczasowej była częścią holenderskiej oferty na nową siedzibę Agencji.

Nie wszystko będzie gotowe na czas

Rada Zarządzająca EMA została poinformowana o postępach w zakresie tymczasowej siedziby Agencji, która zlokalizowana jest w dzielnicy Sloterdijk w Amsterdamie. Strona holenderska potwierdziła odnowienie budynku Spark zgodnie z wymogami postawionymi przez EMA, a także udostępnienie nieruchomości 1 stycznia 2019 r. Pozwoli to na stopniowe przeniesienie całego personelu Agencji do Amsterdamu przed końcem marca 2019 r. Rozwiązanie tymczasowe ma za zadanie zapewnienie ciągłości działania EMA w Amsterdamie do czasu oddania do użytku nowego budynku w dniu 15 listopada 2019 r.

Wymogi EMA

Ponadto, przedstawiciele rządu holenderskiego zaprezentowali szczegółowe informacje dotyczące budynku mającego pełnić funkcję stałej siedziby EMA w dzielnicy Zuidas. Rada Zarządzająca przyjęła wiadomość, że strona holenderska zobowiązuje się do zapewnienia płynności działań Agencji w trakcie zmiany siedziby z Londynu do Amsterdamu oraz że budynek powinien spełniać długoterminowe wymagania EMA.

Potrzebna zgoda RE i KE

Pierwszym krokiem na drodze do zatwierdzenia nowej siedziby Agencji w Amsterdamie było omówienie kluczowych elementów dokumentacji, które należy przedłożyć władzom budżetowym (w tym Radzie Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu), oraz przedłożenie prośby o przesłanie dodatkowych informacji w celu przyspieszenia procedury notyfikacji w jak najkrótszym czasie. Powiadomienie o zamiarze Agencji do przeniesienia do budynku stałej siedziby jest wymagane przez rozporządzenie finansowe Agencji i stanowi element procesu zatwierdzania. EMA może zaciągnąć również zobowiązanie umowne na nową, ostateczną siedzibę tylko na podstawie pozytywnej opinii władz budżetowych. 

AS

Źródło: URPL

Foto: Wikipedia

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz