O czym dziś będzie obradować RM?

11 Lipca 2018, 9:09 RADA MINISTRÓW

Dziś o godzinie 10.00 odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów, jaki będzie temat posiedzenia?

M. in. w porządku obrad:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz