Czwartek w pigułce

19 Lipca 2018, 9:03 kalendarz

Dzisiaj w Sejmie komisje zajmą się deficytem kadry medycznej szpitali powiatowych, IKP oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dzisiaj, w Sejmie o godz. 10.00 zbierze się Parlamentarny Zespół ds. szpitali powiatowych. Tematem posiedzenia będzie deficyt kadry medycznej (brak lekarzy i pielęgniarek) szczególnym wyzwaniem dla szpitali powiatowych - kontynuacja rozpoczętych rozmów i przyjęcie wspólnego stanowiska.

O tej samej godzinie zbierze się Komisja Zdrowia, której przedmiotem posiedzenia będzie:

  • Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw .
  • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  • Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 r. w zakresie działania Komisji Zdrowia
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz