Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Tomasz Latos

lekarz radiolog, Poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia

Rodowity Bydgoszczanin, absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Specjalista z zakresu radiodiagnostyki. Odbył również podyplomowe studia z zakresu zarządzania finansami i marketingu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1992 związany zawodowo z Szpitalem Uniwersyteckim im. dra A. Jurasza w Zakładzie Radiologii, w latach 1999- 2001 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa tego szpitala. W latach 1998-2005 przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Miasta Bydgoszczy. 

Mandat posła sprawuje od 2005 roku. W VII Kadencji Sejmu był...
Komentarze i wypowiedzi
Beata Małecka-Libera

Lekarz, polityk, posłanka Platformy Obywatelskiej, b. wiceminister zdrowia, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia. 

Pochodzi z Dąbrowy Górniczej. Jest absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej i studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia na UJ. Specjalizuje się w zakresie zdrowia publicznego. W latach 2002-2005 była dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej. Od 2005 jest posłanką na Sejm (Platforma Obywatelska). W styczniu 2015 roku powołana na stanowisko sekretarza stanu w ministerstwie zdrowia, pełniącego jednocześnie funkcję pełnomocnika rządu ds. projektu ustawy o zdrowiu publicznym. Jest...

Komentarze i wypowiedzi
Waldemar Kraska

Lekarz, polityki, senator (Prawo i Sprawiedliwość), Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia

 

Pochodzi z Sokołowa Podlaskiego. Ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku. Od lat związany jest zawodowo ze szpitalem w Sokołowie Podlaskim, gdzie od 2004 pełni funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej. Jest także koordynatorem medycznym w RM-Meditrans Stacja Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim. Jest doświadczonym samorządowcem i działaczem społecznym. Mandat senatora sprawuje od 2005 roku. W obecnej kadencji jest Przewodniczącym Senackiej Komisji Zdrowia.

Komentarze i wypowiedzi
Władysław Kosiniak-Kamysz

Lekarz, polityk, samorządowiec, poseł na Sejm, b.minister pracy i polityki społecznej, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i poseł na Sejm RP

W Sejmie obecnej kadencji jest członkiem sejmowej Komisji Zdrowia. Od lat związany z medycyną oraz polityką społeczną i rodzinną. Był najmłodszym ministrem w Gabinecie premiera Donalda Tuska. Jako szef resortu pracy i polityki społecznej wśród priorytetów swoich działań wskazywał politykę rodzinną, także zdrowotną, oraz wspieranie aktywności osób starszych i politykę senioralną. W MPiPS pod jego kierownictwem powstał Departament Polityki Senioralnej oraz Rada ds. Polityki Senioralnej, a także...

Komentarze i wypowiedzi
Anna Czech

Polityk, menedżer i samorządowiec, posłanka na Sejm (Prawo i Sprawiedliwość)

Pracowała m.in. w Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie, pełniła funkcję wojewódzkiego inspektora sanitarnego i dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W latach 1997-1998 była wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska inspektorem ochrony środowiska. Od 1998 pełni funkcję dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie. Równocześnie jest prezesem Małopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej. W obecnej kadencji jest członkiem Sejmowej Komisji Zdrowia. Jest również...

Komentarze i wypowiedzi
Wojciech Maksymowicz

Neurochirurg, prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, b. minister zdrowia

Neurochirurg, profesor doktor habilitowany nauk medycznych. Studiował w Warszawie, gdzie zrobił doktorat i habilitację. Jest Prorektorem  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownikiem Wydziału Nauk Medycznych w Katedrze Neurologii i Neurochirurgii. Minister Zdrowia w rządzie Jerzego Buzka w latach 1997-1999r.

Komentarze i wypowiedzi
Lidia Gądek

Lekarz, polityk, posłanka na Sejm, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki oraz Zespołu ds. Cukrzycy

Ukończyła Śląską Akademię Medyczną. Ma specjalizacje zawodowe z zakresu chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i medycyny pracy. Ukończyła także podyplomowo Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach w zakresie zarządzania placówkami ochrony zdrowia. Była dyrektorem miejsko-gminnego Centrum Medycznego.

W Parlamencie zasiada od 2011 roku. Jest członkiem sejmowej Komisji Zdrowia, a także kilku zdrowotnych zespołów parlamentarnych. Zainicjowała powstanie Zespołu ds....

Komentarze i wypowiedzi
Krzysztof Łanda

Konsultant w Dentons Business Services EMEA (DBSE) oraz członek międzynarodowego Zespołu Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia Dentons. W latach 2015-2017, jako wiceminister zdrowia był odpowiedzialny za politykę lekową, refundację oraz ustalanie urzędowych cen zbytu leków i wyrobów medycznych, mapowanie potrzeb zdrowotnych, inwestycje w opiece zdrowotnej, wycenę świadczeń zdrowotnych oraz koszyk świadczeń gwarantowanych.

Przed objęciem funkcji wiceministra zdrowia, był prezesem HTA Audit, firmy zajmującej się oceną jakości raportów oceny technologii medycznych (HTA; Health Technology Assessment) do władz i...

Komentarze i wypowiedzi
Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – akademickiego think-tanku zajmującego się badaniami i analizami w sektorze ochrony zdrowia.

Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Wice Prezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Opieki Zdrowotnej, Doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia.

Jest także Dyrektorem programu „MBA w Ochronie Zdrowia” oraz kierownikiem programowym wielu certyfikowanych przez Uczelnię Łazarskiego programów szkoleniowych przeznaczonych dla lekarzy, kadry zarządzającej w opiece zdrowotnej oraz...

Komentarze i wypowiedzi
John Stubbington

John Stubbington, CEO Medicover Healthcare Services

Od 2010 pełni funkcję CEOMedicover Healthcare Services. Jednocześnie jest Dyrektorem Operacyjnym Towarzystwa Ubezpieczeniowego Medicover Forsakrings, gdzie odpowiada za rozwój ubezpieczeń zdrowotnych,  

John posiada bogate doświadczenie w sektorze prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Rozbudowana ścieżka kariery pozwoliła mu nabyć szerokie spektrum umiejętności, które wykorzystał odnosząc sukcesy jako lider m.in. w obszarach  strategii biznesowej, sprzedaży, obsługi klienta, rozwoju biznesu, IT, e-biznesu i zasobów ludzkich.

Wcześniej, przez 18 lat pracował jako dyrektor...

Komentarze i wypowiedzi