Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Marek Posobkiewicz

p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny morskiej i tropikalnej oraz organizacji ochrony zdrowia. Specjalista w dziedzinie medycyny hiperbarycznej. Stale wykonuje pracę dla Medical Radio – ogólnoświatowego system radiostacji umożliwiający świadczenie nieodpłatnych usług telemedycznych dla załóg statków znajdujących się na morzu. Sędzia Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej. Pełnił funkcję Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu, a następnie zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego. Od...

Komentarze i wypowiedzi
Marek Balicki

Lekarz, polityk, dwukrotny minister zdrowia

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalistą w dziedzinie anestezjologii (I st.) i psychiatrii (II st.).

Jest członkiem powołanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę Narodowej Rady Rozwoju, członkiem Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, przewodniczącym Rady Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem oraz prezesem Stowarzyszenia Oddziałów Psychiatrycznych Szpitali Ogólnych. Uczestniczy także w pracach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kierował kilkoma szpitalami warszawskimi (m. in. Szpitalem Psychiatrycznym „Drewnica”), dwukrotny minister zdrowia (2003 oraz 2004-2005), doradca...

Komentarze i wypowiedzi
Damian Patecki

Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Lekarz rezydent anestezjologii i intensywnej terapii. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jest założycielem i pierwszym szefem organizacji skupiającej młodych lekarzy.

Komentarze i wypowiedzi
Prof. Janusz Heitzman

Lekarz, specjalista psychiatra, dr hab. nauk medycznych.

Jest profesorem nadzwyczajnym I dyrektorem naczelnym Instytu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,  kierownikiem Kliniki Psychiatrii Sądowej. Nauczyciel akademicki i wykładowca od w Uniwersytecie Jagiellońskim  w Krakowie,  w Collegium Medicum (do 2014 roku) , na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Psychiatrycznego. W latach 2010 -2013 był Prezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a od 2013 pełni funkcję wiceprezesa. Jest członkiem Zarządu Sekcji Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,  członkiem Zarządu Polskiego...

Komentarze i wypowiedzi
Jadwiga Rudnicka

Inżynier, posłanka na Sejm I kadencji, senator w latach 2005-2007, od lat związana ze służbą zdrowia 

Od 1991 roku związana jest ze służbą zdrowia, społecznie i politycznie. Przez ponad 20 lat rozbudowywała Centrum Onkologii w Gliwicach, pełniąc funkcję pełnomocnika dyrektora  ds. inwestycyjnych. Pełniła funkcję Prezesa Fundacji na rzecz Hospicjum w Gliwicach. Była także wiceprzewodniczącą Oddziału Śląskiego Polskiego Komitetu Zwalczania Raka. W latach 2005-2007 z ramienia Senatu była członkiem ministerialnej Rady do spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Komentarze i wypowiedzi
Marcin Kędzierski

Manager i niezależny ekspert z dziedziny informatyki medycznej.

Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań prawnych i technicznych przez administrację publiczną dla różnych sektorów gospodarki. Były urzędnik ministerstwa zdrowia oraz ministerstwa administracji i cyfryzacji. Były Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, gdzie odpowiadał za system informacji w ochronie zdrowia. Jest autorem szeregu rozwiązań z zakresu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Ekspert z dziedziny informatyki medycznej oraz innowacyjnych technologii medycznych. Współpracuje ze świadczeniodawcami dostawcami technologii...

Komentarze i wypowiedzi
Andżelika Możdżanowska

Dziennikarka, ekonomistka i polityk, posłanka na Sejm (Polskie Stronnictwo Ludowego)

Jest absolwentka zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz ochrony środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Założycielka i prezeska Stowarzyszenia „Po Prostu Pomagam”. Od lat związana z Polskim Stronnictwem Ludowym. W latach 2011-2015 jako senator zasiadała w komisjach: samorządu terytorialnego i administracji państwowej; polityki społecznej i rodziny; kultury i środków przekazu, której była wiceprzewodniczącą. W 2015 r. pełniła funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Premiera w Gabinecie premier Ewy Kopacz. Od 2015 jest posłanka z...

Komentarze i wypowiedzi
Elżbieta Puacz

Diagnosta laboratoryjny, specjalista z mikrobiologii i zdrowia publicznego, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie 

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie na kierunku biologia i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania spółką prawa handlowego ochrony zdrowia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Specjalista zdrowia publicznego i mikrobiologii.  Uzyskała stopień doktora nauk medycznych z dziedziny biologii medycznej w Akademii Medycznej w Lublinie.

Od 2010 r. jest prezesem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie. Zawodowo...

Komentarze i wypowiedzi
Piotr Piotrowski

Założyciel Fundacji 1 Czerwca

Od 12 lat zmaga się z chorobą syna. W 2012 roku był organizatorem przed Ministerstwem Zdrowia protestu  pacjentów i lekarzy przeciwko obstrukcyjnym działaniom administracji. Od tamtej pory aktywnie angażuje się w działania w obrębie praw pacjentów, oraz mające na celu budowanie poszanowania i porozumienia pomiędzy pacjentami, administracją publiczną, świadczeniodawcami i lekarzami. Był inicjatorem i liderem niezależnego społecznego ruchu w ochronie zdrowia „Porozumienie 1 Czerwca” skupiającego ponad 30 organizacji pozarządowych, osób prywatnych, ekspertów i lekarzy. W czerwcu 2013...

Komentarze i wypowiedzi
Juliusz Krzyżanowski

Adwokat, Senior Associate w zespole Life Sciences kancelarii prawnej Baker McKenzie, b. doradca ministra zdrowia. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Centrum Prawa Amerykańskiego, prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski i University of Florida Levin College of Law, Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, które zdobywał, między innymi, jako doradca Ministra Zdrowia. W swojej pracy koncentruje się na zagadnieniach z zakresu szeroko pojętego prawa...

Komentarze i wypowiedzi