Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Artur Białkowski

Wiceprezes Zarządu Medicover,  Dyrektor ds. Komercyjnych.

Artur Białkowski swoją karierę zawodową w Medicover rozwija od 2012 rok. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Medicover oraz Dyrektora ds. komercyjnych.Jako dyrektor sprzedaży, miał duży wpływ za wyniki firmy. Wystarczy wspomnieć, że liczba klientów Medicover w segmencie B2B wzrosła w tym czasie o 55 proc.

Posiada siedemnastoletnie doświadczenie managerskie oraz wiedzę ekspercką w zakresie sprzedaży i zarządzania. Przed rozpoczęciem pracy w Medicover pracował w takich firmach jak DHL Express, Siemens, MS Stolica i PTK Centertel. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej.