Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

Agnieszka Sikorska-Brzozowska

Ekspert Pracodawców RP

Od początku kariery związana z tzw. rynkami regulowanymi w zakresie rejestracji , compliance oraz szeroko rozumianego market access. W latach 2008-2011 zarządzała zespołem w zakresie Badań i Rozwoju oraz rejestracji. Od 2011 pełni rolę Regulatory & Governmental Affairs w 3M Poland Sp. z o.o. Od roku 2012 r. aktywnie działa na rzecz zdrowia publicznego w kontekście problemu zakażeń szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów w wieku 65+ oraz osób z trudną historią choroby (np. transplantacje). 

Od 2015 roku pełni rolę eksperta organizacji Pracodawców RP, w ramach której założyła Forum Innowacyjnych Wyrobów Medycznych. Przeprowadza szkolenia dla lekarzy, lekarzy stomatologów oraz dystrybutorów produktów leczniczych i wyrobów medycznych z zachowania tzw. Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii.