Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Loża ekspertów

John Stubbington

John Stubbington, CEO Medicover Healthcare Services

Od 2010 pełni funkcję CEOMedicover Healthcare Services. Jednocześnie jest Dyrektorem Operacyjnym Towarzystwa Ubezpieczeniowego Medicover Forsakrings, gdzie odpowiada za rozwój ubezpieczeń zdrowotnych,  

John posiada bogate doświadczenie w sektorze prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Rozbudowana ścieżka kariery pozwoliła mu nabyć szerokie spektrum umiejętności, które wykorzystał odnosząc sukcesy jako lider m.in. w obszarach  strategii biznesowej, sprzedaży, obsługi klienta, rozwoju biznesu, IT, e-biznesu i zasobów ludzkich.

Wcześniej, przez 18 lat pracował jako dyrektor operacyjny firmy BUPA International, największego na świecie dostawcy ubezpieczeń zdrowotnych dla osób przebywających za granicą, jednocześnie zajmując stanowisko dyrektora generalnego spółki zależnej IHI BUPA w Danii.