MZ wprowadza nowy mechanizm refundacji wyrobów medycznych

15 Czerwca 2016, 15:32

Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej. Ustawa wprowadza nowy mechanizm refundacji wyrobów medycznych. Wyroby medyczne będą podlegały takim samym zasadom refundacyjnym jak leki. Pacjenci zyskają też prawo dopłaty do lepszych wyrobów, niż te które oferuje im w standardzie Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zgodnie z zapowiedzią resortu zdrowia do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej. Projekt kompleksowo reguluje kwestie refundacji wyrobów medycznych oraz wprowadza zasady ustalenia cen i marż na wyroby medyczne.

Nowelizacja wprowadza nowy mechanizm refundacji wyrobów medycznych. Będą one podlegały takim samym zasadom refundacyjnym jak leki. Podobnie jak w przypadku leków, producenci wyrobów medycznych będą składać wnioski o objęcie swoich wyrobów refundacją państwa. Wnioski będą też dotyczyły ustalenia urzędowej ceny zbytu dla danego wyrobu.

W trakcie negocjacji zostanie ustalona cena urzędowa, zostanie stworzona grupa limitowa i określona wysokość limitu finansowania, do którego NFZ zrefunduje wyrób. Jeżeli cena danego wyrobu przekroczy ustalony limit, różnicę dopłaci pacjent. Pacjenci będą też mogli dopłacić do lepszego sprzętu, niż ten który w standardzie refunduje NFZ w ramach świadczeń gwarantowanych.

Celem ustawy jest także optymalizacja i zwiększenie przejrzystości wydatków NFZ na wyroby medyczne. W pierwszej kolejności urzędowa cena zbytu ma być ustalana dla tych wyrobów, za które NFZ płaci najwięcej. Kontrole NFZ wykazały, że ceny wyrobów medycznych refundowanych przez Fundusz są często zawyżane. Nowe przepisy mają – w ocenie resortu zdrowia – zapobiegać takim zjawiskom.

Zmieni się także sposób rozliczania kosztów wyrobów medycznych w ramach świadczeń, za które płaci NFZ. Z wyceny danego świadczenia zostaną wyodrębnione koszty wyrobu medycznego. Fundusz zapłaci za sam zabieg, a wyrób medyczny będzie refundowany osobno. Ta zmiana ma umożliwić pacjentom dopłatę do ponadstandardowych wyrobów medycznych w ramach świadczeń gwarantowanych. Wybrany przez pacjenta wyrób medyczny musi jednak znajdować się na wykazie objętym refundacją.  

W ocenie resortu zdrowia, zmiany w mechanizmie refundacyjnym, mają spowodować obniżenie ceny wyrobów medycznych, a w konsekwencji poprawić ich dostępność dla pacjentów. Refundowane mają być tylko wyroby o udowodnionej skuteczności i bezpieczeństwie stosowania. Opinię o zasadności refundowania danej grupy wyrobów medycznych będzie wydawał AOTMiT. Lista refundowanych wyrobów medycznych będzie ogłaszana – podobnie jak leki - w formie obwieszczenia ministra zdrowia. 

Uwagi do projektu ustawy można zgłaszać do 6 lipca br.

AS

Źródło: rcl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz