Będzie „Budzik” dla dorosłych?

21 Czerwca 2016, 16:10

Ministerstwo Zdrowia chce by NFZ finansował „program dla dorosłych chorych ze śpiączką”. Leczeniem ma zostać objętych 100 pacjentów rocznie. Program ma kosztować ponad 20 mln zł.

Resort zdrowia przedstawił właśnie do konsultacji społecznych projekt nowego programu – leczenie dorosłych chorych ze śpiączką. O jego wprowadzenie wnioskowała Fundacja Ewy Błaszczyk „AKOGO” oraz Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Program zakłada objęcie kompleksową opieką osoby dorosłe pozostające w śpiączce. Podobnie jak w przypadku Kliniki Budzik, która „wybudza” dzieci. Zgodnie z założeniami dorosłym pacjentom będzie udzielana kompleksowa opieka obejmująca m.in. opiekę lekarza i pielęgniarki, badania diagnostyczne, leczenie farmakologiczne, opieka psychologiczna nad samym pacjentem i jego rodziną, rehabilitacja, a także żywienie dojelitowe i pozajelitowe.

O zakwalifikowaniu danego pacjenta do programu będzie decydował zespół terapeutyczny. Wśród kryteriów jest m.in. pozostawanie pacjenta w stanie śpiączki w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia urazu lub 6 miesięcy od dnia wystąpienia śpiączki nieurazowej. O tym jak długo pacjent będzie leczony w programie również zadecyduje zespół terapeutyczny, nie może jednak to być dłużej niż 12 miesięcy (a w uzasadnionych przypadkach 15 miesięcy). 

W rozporządzeniu zostały również szczegółowo opisane warunki jakie będzie musiał spełniać świadczeniodawca, który będzie chciał realizować program.

Koszty programu oszacowano na maksymalnie 23,7 mln zł (przyjęto jako realny koszt osobodnia na podstawie danych z Kliniki Budzik – jest to 650 zł). Ministerstwo szacuje, że z programu będzie mogło skorzystać rocznie ok 100 dorosłych pacjentów. 

Pozytywną opinię w sprawie tego świadczenia Agencja Oceny Technologii Medycznych wydała już w listopadzie 2015 roku. 

Źródło: MZ, RCL

Foto: www.KlinikaBudzik.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz