MZ pracuje nad zmianami w programie dla chorych na hemofilię

22 Czerwca 2016, 10:01

W Ministerstwie Zdrowia powstał kolejny zespół. Ma się zająć zmianami w Narodowym Programie Leczenia Chorych na Hemofilię. Efekty pracy poznamy na koniec września br.

Minister Zdrowia powołał Zespół do spraw aktualizacji „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”. Zespół zajmie się problematyką leczenia hemofilii w Polsce oraz klasyfikacją pacjentów do odpowiednich programów terapeutycznych.

Przewodniczącym Zespołu została Katarzyna Głowala, wiceminister zdrowia. Do zadań zespołu należą m.in.:

  • opracowanie kryteriów klasyfikacji pacjentów chorych na hemofilię do wydawania koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny,
  • wdrożenie obowiązku prowadzenia przez pacjentów rejestru wstrzyknięć koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny 
  • dookreślenie zadań jednostki koordynującej cały program 

W zespole znaleźli się też m.in. konsultanci krajowi do spraw ratownictwa medycznego, transfuzjologii klinicznej, a także przedstawiciele środowiska medycznego, akademickiego i resortu zdrowia.

Zespół ma zakończyć prace do 30 września 2016 r. 

Od początku kadencji Minister Zdrowia powołał już ponad 20 zespołów eksperckich. Zajmują się one opracowywaniem zmian systemowych takich jak przygotowanie założeń do ustawy o poz, analizą możliwych modeli finansowania ochrony zdrowia czy też przygotowaniem wytycznych do zmian w obszarze refundacji leków i funkcjonowania rynku aptecznego.

JS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Tom Środa, 22 Czerwca 2016, 13:48
Problem jaki się zarysowuje osoby bez kompetenecji medycznych i zrozumienia czzym jest hemofilia i pokrewne skazy krwotoczne próbują zmieniać Narodowy Program Leczenia Hemofili. Punkty które ma realizować zespół, a przyjęte przez MZ świadczą o całkowitym niezrozumieniu problemu medycznego jakim jest leczenie tej grupy chorób.