Współpraca branży farmaceutycznej z lekarzami bardziej przejrzysta?

01 Lipca 2016, 12:58

W 2015 roku firmy farmaceutyczne przeznaczyły ponad 620 mln zł na realizację badań klinicznych oraz współpracę ze środowiskiem medycznym w Polsce – wynika z raportu INFARMY podsumowującego pierwszy rok funkcjonowania Kodeksu Przejrzystości. Ideą Kodeksu jest przejrzystość we współpracy branży farmaceutycznej z lekarzami i organizacjami ochrony zdrowia. 

W 2015 roku na współpracę z polskimi lekarzami firmy farmaceutyczne przeznaczyły ponad 108 mln zł. 39 proc. tej kwoty stanowiły wynagrodzenia, a 61 proc. inne koszty związane z tą współpracą (szkolenia, konferencje naukowe, publikacje). Ponad 128 mln zł firmy przeznaczyły na współpracę z organizacjami ochrony zdrowia (np.: izby lekarskie, stowarzyszenia pacjenckie, towarzystwa naukowe, szpitale i uczelnie). 41 proc. tej kwoty stanowiły darowizny, a 14 proc. wynagrodzenia. Najwięcej branża farmaceutyczna zapłaciła w ubiegłym roku za działalność badawczo-rozwojową, w tym przede wszystkim za prowadzone w Polsce badania kliniczne leków.

Ciężar postępu w medycynie spoczywa dziś w ogromnym stopniu na barkach innowacyjnych firm farmaceutycznych. Bez współpracy z lekarzami byłby on jednak niemożliwy – podkreślała na dzisiejszej konferencji prasowej Dorota Hryniewiecka-Firlej, prezes zarządu INFARMY. Społeczeństwo musi wiedzieć jaki jest zakres i wartość tej współpracy, zarówno w wymiarze finansowym, jak i nie finansowym – dodała. Dzięki Kodeksowi Przejrzystości od 2016 roku informacje na temat współpracy innowacyjnych firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym będą przejrzyste i publiczne dostępne – mówiła prezes INFARMY.

Potrzebę większej przejrzystości w relacjach lekarzy z firmami farmaceutycznymi potwierdziło również badanie opinii publicznej. Według przeprowadzonego w maju tego roku sondażu Millward Brown, 88 proc. Polaków ma pełną świadomość współpracy lekarzy z branżą farmaceutyczną. Co piąty Polak nie potrafi jednak powiedzieć na czym taka współpraca polega. Jednocześnie 4 na 5 respondentów uważa, że lekarze częściej przepisują leki tych firm, z którymi współpracują. Około 44 proc. badanych nie ma zaufania do relacji między lekarzami, a branżą. Jednocześnie 49 proc. respondentów twierdzi, że są one dla pacjentów korzystne.

Zgodnie z Kodeksem Przejrzystości począwszy od 2016 roku 32 firmy farmaceutyczne zrzeszone w INFARMIE będą – za wiedzą i zgodą przedstawicieli zawodów medycznych oraz organizacji ochrony zdrowia – upubliczniać wysokość wynagrodzeń i innych środków przekazanych na współpracę branży ze środowiskiem medycznym.

AS

Źródło: infarma

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz