MZ reguluje zasady badań lekarskich dla cudzoziemców

01 Lipca 2016, 15:40

Z uwagi na niestabilną sytuację uchodźczą oraz trudne do przewidzenia ruchy migracyjne, nie można wykluczyć, że kryzys migracyjny dotknie również Polskę. W tym celu należy przewidzieć szczególne uregulowania, w postaci umożliwienia odstępstwa od konieczności przeprowadzenia badań lekarskich wyłącznie we wskazanych dotychczasowo miejscach - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, które Ministerstwo Zdrowia przekazało właśnie do konsultacji społecznych.

Rozporządzenie reguluje okoliczności i sposób przeprowadzania badań lekarskich i zabiegów sanitarnych w zakresie, w jakim obowiązek poddawania się takim badaniom i zabiegom reguluje ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Badania lekarskie cudzoziemców, którzy ubiegają się o status uchodźców mają być wykonywane z poszanowaniem godności – czytamy w projekcie rozporządzenia MZ. Nowe przepisy mają również zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

Zgodnie z projektem, w przypadku stwierdzenia przez lekarza konieczności przeprowadzenia zabiegów sanitarnych ciała, cudzoziemcowi należy zapewnić dostęp do natrysków z ciepłą i zimną wodą, wykonanie zabiegów higienicznych oraz niezbędne środki dla utrzymania czystości ciała. W przypadkach uzasadnionych zapobieganiem szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, cudzoziemcowi zapewnia się także strzyżenie z poszanowaniem dóbr osobistych, ze względu na pochodzenie etniczne, religię lub płeć. Cudzoziemcy będą też mogli skorzystać z pomocy tłumacza.

Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej podczas pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców, są ponadto uprawnieni do nieodpłatnej opieki medycznej zarówno podczas przyjęcia do takiego ośrodka lub aresztu, jak i w trakcie ich dalszego pobytu – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

AS

Źródło: rcl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz