Coraz bliżej przywrócenia stażu podyplomowego

06 Lipca 2016, 12:03

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów, rząd zajmie się projektami ustaw, które mają na celu przywrócenie stażu podyplomowego dla lekarzy a także wprowadzenie większej kontroli nad inwestycjami w służbie zdrowia.

Dwie zdrowotne ustawy na Radzie Ministrów

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Najistotniejszą zmianą wprowadzaną tą ustawą jest przywrócenie stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów. Zdaniem resortu zdrowia staż podyplomowy jest „niezbędnym etapem rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów i umożliwia praktyczną naukę zawodu”.  Jego przywrócenie było jedną z wyborczych obietnic Prawa i Sprawiedliwości oraz obecnego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Przywrócenie stażu podyplomowego

Przypomnijmy, że staż podyplomowy został zniesiony w roku 2011. W jego miejsce miało zostać wprowadzone dwusemestralne praktyczne nauczanie na 6 roku studiów (w dziedzinach klinicznych) lub na 5 roku studiów (na kierunku lekarsko-dentystycznym). Wówczas resort zdrowia, pod kierownictwem Ewy Kopacz, argumentował, że zmiana ta umożliwi lekarzom szybsze wejście na rynek pracy. Środowiska medyczne jednak już wtedy mocno protestowały. Dziś w zasadzie wszystkie są zgodne, że przywrócenie stażu podyplomowego to dobra decyzja.

Zgodnie z projektem ustawy lekarze stażyści będą odbywać staż podyplomowy pod nadzorem opiekuna (lekarza specjalisty w określonej dziedzinie medycyny lub lekarza dentysty), wykonującego zawód przez okres co najmniej 5 lat. 

Bezpośrednio po ukończeniu kierunku lekarskiego lub lekarsko – dentystycznego absolwent będzie otrzymywał prawo wykonywania zawodu na okres trwania stażu podyplomowego. Lekarz w trakcie stażu będzie miał prawo do wystawiania recept, wydawania opinii i orzeczeń lekarskich.

W nowelizacji wprowadzono także zasadę, zgodnie z którą praktyczne nauczanie może być realizowane przez uczelnie prowadzące kształcenie na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w symulowanych warunkach klinicznych. Oznacza to, że wszystkie uczelnie będą musiały spełniać takie same warunki jeśli chodzi m.in. o infrastrukturę dydaktyczną którą dysponują.  Ministerstwo zapewnia, że to rozwiązanie będzie sprzyjało rozwojowi uczelni, tym bardziej że przeprowadzony audyt wykazał, że dysponują one bardzo zróżnicowanymi warunkami edukacji studentów. Resort zapewnia także, że w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zostały zaplanowane środki, które pozwolą na dofinansowanie uczelni (w sumie ma na ten cel być przeznaczonych 282 mln zł). Mają one być przeznaczone na doposażanie pracowni symulacji oraz pracowni umiejętności technicznych. Z budżetu państwa mają natomiast zostać przeznaczone środki na budowę nowych obiektów. Na ten cel w latach 2016-2018 zabezpieczono w sumie ponad 200 mln zł.

Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku.

Nowe przepisy dotyczące opiniowania inwestycji w służbie zdrowia

Rada Ministrów podczas dzisiejszego posiedzenia zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która ma uregulować kwestie wydawania opinii dot. nowych inwestycji w ochronie zdrowia. Resort zdrowia oczekuje, że dzięki jednolitym zasadom w tym zakresie będzie można uniknąć powstania inwestycji, które z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych nie są zasadne. Opinie dotyczące nowych inwestycji zdrowotnych mają być wydawane przez wojewodów  przede wszystkim w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych i priorytety polityki zdrowotnej. Pozytywna opinia na temat celowości danej inwestycji ma być niezbędna przy składaniu ofert konkursowych do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Resort zdrowia w uzasadnieniu do tego projektu ustawy przytacza opinię Najwyższej Izby Kontroli, która wskazała że w 10 na 33 skontrolowanych szpitali nie wykorzystano potencjału sprzętu, którym dysponowała placówka. Jednocześnie NIK podkreślał, że „na stopień wykorzystania badanej aparatury wpływ miało podejmowanie decyzji o przyznaniu dofinansowania bez analizy potrzeb zdrowotnych i oceny dostępności świadczeń udzielanych z wykorzystaniem tego rodzaju wyposażenia, a także niezapewnienie odpowiedniej koordynacji działań związanych z jej zakupem”. Jednym słowem inwestycje w służbie zdrowia podejmowane są w sposób nieprzemyślany, bez zbadania faktycznych potrzeb zdrowotnych i bez uprzedniego zapewnienia finansowania świadczeń, które miałyby być w przyszłości realizowane.

Projekt nowelizacji ustawy zakłada więc wprowadzenie jednolitych zasad dla wydawania opinii o nowych inwestycjach przez wojewodów. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 sierpnia br.

Posiedzenie Rady Ministrów rozpocznie się o godz 12:00. 

Aleksandra Smolińska

Źródło: RCL

Foto: KPRM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz