OPZZ: projekt dot. minimalnego wynagrodzenia pracowników nie do przyjęcia

06 Lipca 2016, 14:50

Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia określił projekt ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych jako nie do przyjęcia zarówno ze względów merytorycznych jak i legislacyjnych.

Według Wiesławy Taranowskiej, wiceprezes Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ), projektowana ustawa nie spełni głównego celu, jakim w ocenie OPZZ powinno być z jednej strony stopniowe zmniejszanie dysproporcji płacowej pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi zatrudnionych w podmiotach leczniczych, z drugiej – systemowe zwiększanie płac dla wszystkich pracowników. 

OPZZ ocenia, że w ustawie źle określono adresata - z treści przedstawionego projektu jednoznacznie wynika, że zawarte w nim regulacje odnoszą się tylko do pracowników wykonujących zawody medyczne. Taki zakres podmiotowy jest nie do przyjęcia przez organizacje członkowskie reprezentujące wszystkie grupy zawodowe pracujące w podmiotach leczniczych. Członkowie zespołu postulują, aby ustawa swoim zakresem obejmowała także pracowników administracyjnych, technicznych, gospodarczych i obsługi.

OPZZ również negatywnie ocenia zaproponowaną podstawę wynagrodzenia określoną na poziomie 3900 zł brutto. Podstawa ma obowiązywać od 31 grudnia 2021 r. Jak zaznaczono naliczenia płac od takiej podstawy będą skutkować w perspektywie kolejnych 5 lat wręcz obniżką wynagrodzeń, przy wzroście płacy przeciętnej czy nawet minimalnej w gospodarce narodowej.

Nie do przyjęcia jest zapis stanowiący, że do dnia 1 lipca 2018r. wynagrodzenie pracowników zostaje podwyższone co najmniej o 20 % kwoty stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem, a wynagrodzeniem zasadniczym pracownika. Zaproponowane w tabeli kwoty minimalnego wynagrodzenia zasadniczego brutto oznaczają w praktyce, że przez kolejne 4 lata pracownicy będą dostawać "podwyżkę" wynagrodzeń na granicy obecnie wypłacanego dodatku wyrównawczego do minimalnego wynagrodzenia – czytamy w piśmie przedstawicieli OPZZ skierowanym do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Nowa regulacja płacowa w ochronie zdrowia powinna obowiązywać co najmniej o IV kwartału br. – dodają.

Trójstronny zespół ds. ochrony zdrowia podkreśla też, że projekt ustawy nie wskazuje źródła finansowania zapowiadanych podwyżek, przez co wydają się one mało prawdopodobne.

Przedstawiciele związków nie chcą zamykać drogi dalszym negocjacjom. Podkreślają, by ich stanowisko traktować jako punkt wyjścia w kolejnych rozmowach dotyczących wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych.

JS

Źródło: OPZZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz