L. Dargiewicz: liczymy, że premier Szydło włączy się do rozmów ze związkami zawodowymi

12 Lipca 2016, 14:34

O komentarz po wczorajszym spotkaniu przedstawicieli związków zawodowych pracowników medycznych z szefową Kancelarii Premiera i ministrem zdrowia poprosiliśmy Lucynę Dargiewicz, przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Liczymy, że Pani Premier włączy się do rozmów z nami – mówi w rozmowie z Polityką Zdrowotną przewodnicząca OZZPiP.

PZ: Jakie są ustalenia po wczorajszym spotkaniu związków zawodowych z szefową Kancelarii Premiera?

Lucyna Dargiewicz: nie było żadnych konkretnych ustaleń. Celem tego spotkania było przede wszystkim umówienie związków zawodowych na rozmowę z premier Beatą Szydło. Zostaliśmy wysłuchani, nasze postulaty mają zostać przekazane Pani Premier. Nie ustalono jednak konkretnej daty ewentualnego spotkania.

PZ: Jak rząd odnosi się do postulatów związków zawodowych?

Lucyna Dargiewicz: Minister zna je od dawna. Dlatego teraz chcieliśmy się spotkać z Panią Premier, żeby bezpośrednio przekazać informacje na temat sytuacji w ochronie zdrowia.

PZ: Jakie problemy są w tej chwili najbardziej palące?

Lucyna Dargiewicz: System ochrony zdrowia się rozjeżdża, przede wszystkim brakuje kadr medycznych. Rozwiązanie części problemów zależy od zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia. Wiemy, że w Ministerstwie Zdrowia nie ma takich środków, które zaspokoiłyby wszystkie potrzeby, ale nie można udawać, że problemu nie ma. Trudno sobie przecież wyobrazić, żeby zdrowie nie było priorytetem.

PZ: Czego konkretnie domagają się pielęgniarki i położne?

Lucyna Dargiewicz: W ubiegłym roku weszły w życie rozporządzenia gwarantujące wzrost wynagrodzeń w naszej grupie zawodowej. Zależy nam na ich utrzymaniu. Inne grupy zawodowe też mają prawo upominać się o realizację swoich postulatów, dlatego wspieramy działania pozostałych związków zawodowych.

PZ: Jakie jest stanowisko OZZPiP do propozycji resortu zdrowia dotyczącej minimalnych wynagrodzeń dla pracowników medycznych?

Lucyna Dargiewicz: projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia, który przedstawił minister Radziwiłł jest wstępną propozycją do negocjacji. Strona rządowa poprosiła o uwagi do tego projektu, ponieważ nie jest to rozwiązanie ostateczne. Przypominam, że nasi przedstawiciele na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia w Ministerstwie Zdrowia wstrzymali się od głosu i nie poprali projektu ustawy, podczas gdy centrale związkowe OPZZ i NSZZ „Solidarność” dały ministrowi zdrowia zielone światło dla przedstawionych propozycji. Naszym zdaniem teraz powinna się rozpocząć szeroka dyskusja.

PZ: Czy poza wysokością zaproponowanych płac minimalnych, związki mają jeszcze jakieś inne uwagi do projektu ustawy?

Lucyna Dargiewicz: mamy też wątpliwości co do zakresu działania ustawy, tj. czy ma ona obejmować wszystkich pracowników podmiotów leczniczych czy tylko pracowników wykonujących zawody medyczne?

PZ: Jakie będą dalsze kroki związków zawodowych po wczorajszym spotkaniu z ministrem zdrowia i szefową Kancelarii Premiera?

Lucyna Dargiewicz: liczymy, że Pani Premier włączy się do rozmów z nami. Przypomnę choćby deklaracje przedwyborcze. Spotkaliśmy się z pełnym zrozumieniem dla naszych postulatów podczas rozmowy z kandydatką na premiera Beatą Szydło we wrześniu ubiegłego roku. Mamy nadzieję, że również teraz pochyli się nad problemami w ochronie zdrowia. Mamy świadomość wielu potrzeb, ale pewne wartości – takie jak zdrowie – trzeba uznać za priorytetowe.

Aleksandra Smolińska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz