Jak kobiety oceniają opiekę okołoporodową? Są wyniki ankiety NFZ

13 Lipca 2016, 13:40

Do udziału w ankiecie dotyczącej świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej NFZ zaprosił kobiety, które urodziły dzieci w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W badaniu wzięło udział 3789 osób. Wyniki wskazują na wzrastającą świadomość kobiet zarówno w zakresie profilaktyki i badań zalecanych w czasie ciąży oraz przysługujących im praw. Wciąż jednak zbyt mało ciężarnych kobiet kierowanych jest do położnej w POZ. Nie są też przygotowywane plany opieki przedporodowej, a blisko połowa kobiet nie znała nazwiska lekarza prowadzącego poród.

Wyniki ankiety pokazały, że zbyt mało ciężarnych kierowanych jest do położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Na pytanie: Czy lekarz ginekolog skierował Panią do położnej POZ (w celu edukacji przedporodowej i opieki położnej)?, aż 72 proc. respondentek zaznaczyło odpowiedź: NIE.

Badanie potwierdziło też, że zbyt mało ciężarnych ma przygotowany plan opieki przedporodowej. 57 proc. ankietowanych kobiet zadeklarowało, że nie przedstawiono im podczas pierwszej wizyty planu opieki przedporodowej. Blisko połowa rodzących nie znała lub nie pamiętała nazwiska lekarza prowadzącego poród.

Wciąż zbyt mało ciężarnych uzyskuje też informacje na temat praktycznego i teoretycznego przygotowania do porodu oraz informacje o pielęgnacji noworodka i karmieniu piersią. Na pytanie: Czy uzyskała Pani w opiece ambulatoryjnej (w poradni lub u położnej) informacje na temat praktycznego i teoretycznego przygotowania do porodu? twierdząco odpowiedziało 46 proc. kobiet, a na pytanie o pielęgnację noworodka – 60 proc. badanych.

W ankiecie poruszono również kwestie uśmierzania bólu przy porodzie. 45 proc. kobiet wskazała, że personel medyczny nie pytał o natężenie odczuwanego bólu, a 58 proc. – że nie omówiono z nimi sposobów uśmierzania bólu podczas porodu. Jednocześnie połowa mam (52 proc.) potwierdziła, że otrzymała skuteczne leczenie przeciwbólowe.

Dobrze oceniona została opieka położnych w czasie hospitalizacji, organizacja przyjęcia do szpitala oraz opieka sprawowana z zachowaniem praw pacjent - w tym prawa do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji związanych z porodem. Mamy pozytywnie oceniły także realizację wizyt patronażowych i opiekę położnej w czasie połogu.

Wyniki badania mają zostać przekazane zespołowi ds. monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej w Ministerstwie Zdrowia.

Źródło: nfz

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

3 komentarze

BaKaLu Piątek, 15 Lipca 2016, 17:58
Hmm, z tym lekarzem "prowadzącym" porod, to chyba chodziło o tego lekarza, który wchodzi ze dwa razy w trakcie porodu i patrzy, co się dzieje :-) położna też nic u mnie nie prowadziła. "opiekowali" się mną studenci i to na takim fochu, że dzięki ich olewactwu skończyło się cc.
pacjentka Środa, 13 Lipca 2016, 22:32
"Blisko połowa rodzących nie znała lub nie pamiętała nazwiska lekarza prowadzącego poród."....poród fizjologiczny prowadzi położna to nawet ja jako pacjentka wiem :) co za bzdury a ankieta jak pamiętam była bardzo nieczytelna
Anna Środa, 13 Lipca 2016, 19:37
a od kiedy to LEKARZ prowadzi poród?...