MZ chce przeznaczyć więcej pieniędzy na refundację leków

14 Lipca 2016, 16:13

Ministerstwo Zdrowia chce w przyszłym roku przeznaczyć więcej pieniędzy na refundację. W sumie na refundację leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia resort zdrowia planuje wydać o ponad 258 mln zł więcej niż w 2016 r.

Na finansowanie nowych leków na liście refundacyjnej, resort zdrowia chce przeznaczyć ponad 72 mln zł więcej niż w 2016 roku. Na wzrost kwoty refundacji leków, które są już na wykazie Ministerstwo planuje wydać w 2017 r. o 8 mln zł więcej.

Bez wystarczającego zwiększenia środków finansowych minister zdrowia nie może w pełni realizować powierzonych mu zadań i sprawować funkcji kreatora gospodarki lekowej w państwie – uzasadnia decyzję o wzroście nakładów na refundację resort zdrowia.

NFZ szacuje, że prognozowany wzrost całkowitego budżetu na refundację w porównaniu z 2016 rokiem, w przyszłym roku wyniesie blisko 340 mln zł. Z tej kwoty, Ministerstwo Zdrowia chce wykorzystać 258 mln zł. Zgodnie z ustawą refundacyjną, całkowity budżet na refundację leków nie może przekroczyć 17 proc. wszystkich wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia zdrowotne. Jest to kwota około 11 mld zł rocznie.

AS

Źródło: rcl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz