MZ zwiększa kompetencje pielęgniarek i położnych

15 Lipca 2016, 8:57

Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć kompetencje pielęgniarek i położnych. Będą one mogły - bez zlecenia lekarskiego – m.in. podawać pacjentom chorym na hemofilię czynniki krzepnięcia i zlecać opiekunom medycznym realizację świadczeń wchodzących w zakres usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

Jedną z najważniejszych zmian, jakie planuje Ministerstwo Zdrowia jest także umożliwienie pielęgniarkom wykonywania tych samych czynności ratunkowych, które wykonują ratownicy medyczni, zgodnie z najnowszym rozporządzeniem.

Ratownik medyczny i pielęgniarka systemu posiadają równorzędne uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunkowych wyłącznie w ramach systemu ratownictwa medycznego – jest to obszar, gdzie ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu mają jednakowe zakresy czynności ratunkowych i mogą się nawzajem zastępować – podkreśla Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia poszerzającego kompetencje pielęgniarek i położnych.

Projekt określa także zakres czynności, które bez zlecenia lekarskiego będą mogły wykonywać położne. Zarówno pielęgniarka, jak i położna będą musiały informować lekarzy o wszystkich czynnościach, które wykonały samodzielnie. Chodzi o pielęgniarki i położne sprawujące opiekę nad pacjentami poza placówką medyczną. 

Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego można składać do 16 sierpnia br.

AS

Źródło: rcl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Nicky Sobota, 16 Lipca 2016, 0:59
To wyzysk, a nie zwiększenie kompetencji! Zniewolenie i wykorzystywanie, nic więcej!
obserwator Piątek, 15 Lipca 2016, 9:12
Jaki jest sens zwiększania zakresu obowiązków i odpowiedzialności pielęgniarek bez równoczesnego zwiększania uposażenia? To jest wyzysk.