MZ broni ustawy o minimalnych płacach w służbie zdrowia

15 Lipca 2016, 12:48

Opracowywana obecnie ustawa nie określa wysokości podwyżek wynagrodzeń dla poszczególnych grup zawodowych. Jej zapisy wskazują jedynie najniższą dopuszczalną wysokość wynagrodzenia zasadniczego, poniżej której podmiot leczniczy zatrudniający pracowników medycznych nie będzie mógł ustalić wysokości wynagrodzenia – podkreśla Ministerstwo Zdrowia. Projekt ustawy krytykują największe związki zawodowe zrzeszające pracowników medycznych.

Zdaniem resortu zdrowia, zaproponowany w projekcie ustawy sposób ustalenia najniższego wynagrodzenia będzie zdecydowanie bardziej korzystny dla pracowników medycznych  niż ten, który jest obecnie stosowany przy ustalaniu powszechnie obowiązującej płacy minimalnej. Teraz na minimalne wynagrodzenie brutto pracownika składa się zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i wszelkie dodatki. Po zmianach określany będzie minimalny poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, bez dodatków do wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą.

Zaproponowane przez resort zdrowia rozwiązania mają na celu zapewnienie corocznego wzrostu wynagrodzeń tych pracowników, których zarobki od lat kształtują się na zbyt niskim poziomie. Wymienione w projekcie ustawy kwoty wynagrodzeń zasadniczych wynikają z wielkości środków finansowych dostępnych w systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem obecnego udziału nakładów na służbę zdrowia w PKB – broni projektu resort zdrowia i przypomina, że wynagrodzenia pielęgniarek i położnych już zostały podwyższone.

Od 1 września 2015 r. wzrosły wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wykonujących zawód i bezpośrednio realizujących świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy podpisali umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (z wyłączeniem umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna) – bez względu na formę zatrudnienia.

Od 1 stycznia 2016 r. wzrosły też wynagrodzenia pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, dla których jednostką rozliczeniową jest roczna stawka kapitacyjna. Natomiast od 1 września 2016 r. wzrosną wynagrodzenia pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, finansowane na podstawie stawek ryczałtowych – adekwatnie do wielkości obszaru zabezpieczenia.

W okresie od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. pielęgniarki i położne otrzymują dodatkowe środki finansowe w wysokości 400 zł (w tę kwotę wliczone są: dodatek za pracę w porze nocnej oraz dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, wraz ze składnikami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy). Proces wdrażania przez podmioty lecznicze podwyżek zagwarantowanych przez ministra zdrowia pielęgniarkom i położnym jest monitorowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rozporządzenie ministra zdrowia zapewnia dalszy średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wraz z pochodnymi o:

  • 800 zł od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., w tym kwotę 400 zł wskazaną powyżej;
  • 1200 zł od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r., w tym kwotę, o której mowa w pkt 1;
  • 1600 zł od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., w tym kwotę, o której mowa w pkt 2.

Ministerstwo Zdrowia przypomina również, że rozporządzenie nie tylko zapewnia do 2019 r. coroczny wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w wysokości 400 zł rocznie (tzw. 4 x 400), lecz także gwarantuje utrzymanie uzyskanych podwyżek.

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz