Rząd przyjął sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta za 2015 r.

19 Lipca 2016, 16:42

Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące przestrzegania praw pacjenta za 2015 rok. Jednym z najważniejszych wniosków płynących ze sprawozdania jest konieczność poprawy świadomości praw pacjentów zarówno wśród lekarzy, jak i osób korzystających z pomocy lekarskiej. 

W 2015 r. do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło ponad 71 tys. skarg i sygnałów od pacjentów. Jest to najwyższa liczba zgłoszeń od czasu powołania instytucji Rzecznika Praw Pacjenta w 2009 r. W ocenie RPP świadczy to z jednej strony o stale rosnącej świadomości obywateli o prawach pacjenta, z drugiej zaś o niezadowalającym poziomie poszanowania praw pacjenta.

Szczególny nacisk sprawozdanie kładzie na sprawy najczęściej kierowane w zgłoszeniach oraz skargach od pacjentów, w tym związane z prawami pacjenta do świadczeń zdrowotnych oraz prawem do dokumentacji medycznej. Rzecznik Praw Pacjenta przedstawił również w swoim sprawozdaniu analizę takiego stanu rzeczy oraz podejmowane działania zmierzające do poprawy sytuacji. Zdaniem RPP, poprawa przestrzegania praw pacjenta nie jest możliwa bez dialogu i współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w szeroko rozumianą ochronę zdrowia.

Sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta za 2015 r.

AS

Źródło: BPP

Foto: BPP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz