BCC: Partie nie chcą przed wyborami mówić o zdrowiu

20 Października 2015, 9:53

Jak informuje BCC, żadna z partii nie odpowiedziała na opracowaną w gronie ekspertów ankietę dotyczącą kluczowych problemów polskiej ochrony zdrowia. Ankiety wysłano do partii dwukrotnie już we wrześniu, mimo to nadal nie ma na nie odpowiedzi.  -  No cóż, partie polityczne przed wyborami niechętnie mówią o szczegółach przyszłego kształtu ochrony zdrowia, który będą chcieli wprowadzić po wyborach – napisała w swoim komentarzu Anna Janczewska-Radwan.

Przygotowana przez BCC ankieta dla wszystkich partii politycznych zawiera 29 pytań z zakresu modelu ustrojowego systemu opieki zdrowotnej w Polsce, jej finansowania ze środków publicznych i prywatnych, wyceny świadczeń zdrowotnych, zasobów kadr medycznych, jakości prawa w ochronie zdrowia, elektronicznego rejestru usług medycznych, starzenia się społeczeństwa i długofalowego planu strategicznego zmian w systemie ochrony zdrowia.

Zdaniem Janczewskiej-Radwan złożone dotychczas przez polityków deklaracje odnoszące się do ochrony zdrowia to bardzo ogólnikowe, powierzchowne, często niespójne stwierdzenia i hasła wyborcze.   Wszystko wskazuje na to, że startujące w wyborach partie albo nie mają w szczegółach przygotowanych spójnych koncepcji funkcjonowania ochrony zdrowia, albo nie chcą w czasie kampanii wyborczej  wyłożyć wszystkich swoich kart na stół.

Dalej w komentarzu czytamy:

„Wbrew słownym zapewnieniom niektórych formacji, nic też nie wskazuje na to, że ochrona zdrowia będzie jednym z najważniejszych priorytetów danej partii w przypadku wygrania wyborów. I to mimo faktu, iż wszystkie badania opinii publicznej wskazują zdrowie, jako najważniejszą wartość dla Polaków.

Moim zdaniem,  niezależnie od tego, która partia wygra wybory, konieczne jest osiągniecie konsensusu, ponad partyjnymi podziałami i  interesami, w sprawie długofalowej wizji i strategii dla ochrony zdrowia.

W ostatnich latach przeprowadzono  szereg dyskusji w formie „ białych szczytów”, powstało kilka opracowań na ten temat. Nie udało się jednak do tej pory wypracować takiego dokumentu z udziałem przedstawicieli wszystkich interesariuszy tego rynku, który miałby długofalową moc wiążącą dla kolejnych rządów i polityków. Jest to fundamentalna sprawa, bowiem różne zasadnicze zmiany i regulacje, jakie są wprowadzane przez kolejne rządy pochłaniają bardzo duże fundusze, nie zapewniają stabilności, spójności i efektywności systemu ochrony zdrowia, szczególnie w obliczu wyzwań, jakie przed nim stoją, w tym problemu starzejącego się społeczeństwa i potrzeby pozyskiwania dodatkowych źródeł finasowania.

Prezydent Andrzej Duda powołał właśnie Narodową Radę Rozwoju, która na swym pierwszym posiedzeniu zajęła się tematem bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków – diagnozą sytuacji. To dobry prognostyk. Pozostaje mieć nadzieję, że z NRR wypłynie inicjatywa przeprowadzenia właśnie takiej dyskusji i wypracowania stosownego dokumentu ponad podziałami, będącego efektem porozumienia największych partii politycznych. Póki co, polecam serdecznie politykom naszą ankietę do bardziej wnikliwych przemyśleń nad kształtem naszego systemu zdrowia.”

AG


Załącznik:
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz