Agencja rekomenduje, a Ministerstwo zwleka

21 Lipca 2016, 9:12

Od stycznia do lipca tego roku Rada Przejrzystości AOTMiT w odniesieniu do tegorocznych zleceń Ministerstwa Zdrowia wydała 28 stanowisk, a prezes Agencji sformułował 27 rekomendacji w sprawie objęcia refundacją przede wszystkim leków. Na ile decyzje te wspierają Ministerstwo Zdrowia w wydawaniu decyzji refundacyjnych?

Odwiedzających stronę internetową Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wita sentencja autorstwa J. H. Gadduma: „Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą”. Wygląda na to, że decydenci odpowiedzialni za decyzje i rekomendowanie rozwiązań w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii medycznych w ocenie tego, która część zdania jest prawdziwsza są nieco podzieleni.

Na 27 rekomendacji wydanych przez Prezesa Agencji w 2016 r. (dotyczących wniosków MZ z 2016 r.) jedynie 7 uznało za zasadne objęcie refundacją danej technologii medycznej, a pozostałe nie rekomendowały finansowania ze środków publicznych. Najczęstszymi powodami leżącymi u podstaw negatywnej decyzji prezesa było: brak satysfakcjonującego RSS w złożonym wniosku, wątpliwości związane z wpływem finansowania leku na budżet płatnika, zastrzeżenia dotyczące skuteczności przedstawionych przez wnioskodawcę badań klinicznych.

Co ciekawe, analiza 65 stanowisk Rady Przejrzystości przygotowanych w 2016 roku w odpowiedzi na wnioski z MZ, wpływające w tym roku i w latach poprzednich pokazuje, że Rada była w większości przypadków skłonna uznać, że dany lek może zostać objęty refundacją ze środków publicznych – taka właśnie była decyzja Rady w 37 przypadkach. Prezes AOTMiT opierając swoje rekomendacje między innymi na stanowisku Rady, nie zawsze zgadza się ze swoimi doradcami podejmując w szeregu przypadków odmienną decyzję – tak było między innymi w przypadku sylodosyny stosowanej w rozroście gruczołu krokowego oraz certolizumabu we wskazaniach ŁZS i ZZSK – w wszystkich tych przypadkach prezes Agencji nie podzielił przychylnego stanowiska Rady o możliwości finansowania tych leków.

Działania Ministerstwa Zdrowia są jeszcze bardziej powściągliwe. W ogłoszonych w tym roku już 4 wykazach leków refundowanych znalazło się niewiele ocenionych w tym roku przez AOTMiT leków. Wśród nich jedynie wykorzystywana w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej kryzantaspaza weszła na listę, jako lek oceniany na podstawie tegorocznego zlecenia ministerstwa. Tegoroczne prace AOTMiT zaowocowały też miedzy innymi wprowadzeniem na listę leków refundowanych pembrolizumabu wykorzystywanego w terapii czerniaka oraz stosowanego w łagodzeniu objawów POChP umeklidynium (co ciekawe, preparat ten nie był rekomendowany do objęcia refundacją przez prezesa Agencji).

Do końca 2016 roku Ministerstwo Zdrowia opublikuje jeszcze dwa obwieszczenia refundacyjne.

Agnieszka Kramza

Artykuł publikowany w ramach cyklu edukacyjnego „Skuteczność kliniczna i efektywność kosztowa świadczeń – co jest ważniejsze przy podejmowaniu decyzji o ich finansowaniu?”.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz