MZ: środki na Narodowy Program Zdrowia zostaną wykorzystane

21 Lipca 2016, 10:41

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że środki przeznaczone na realizację Narodowego Programu Zdrowia zostaną wykorzystane. Wyjaśnienie na stronie resortu pojawiło się po doniesieniach medialnych, z których wynikało, że 140 mln zł na ten rok może przepaść. Program nie został jeszcze rozpatrzony przez Radę Ministrów. W tej chwili zajmuje się nim Rządowe Centrum Legislacji. 

Mechanizm finansowania, zapisany w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, przewiduje, że połowa kwoty przeznaczonej na realizację NPZ (tj. 70 mln) będzie pochodziła ze środków państwowych funduszy celowych (Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów). Środki te nie przepadają z końcem roku – deklaruje resort zdrowia.

Ale pozostałe 70 mln zł jest zaplanowane w specjalnej rezerwie celowej na 2016 r. Takie rozwiązanie – jak wyjaśnia MZ - przyjęto, gdyż w czasie prac nad projektem ustawy budżetowej w 2015 r. ustawa o zdrowiu publicznym nie była jeszcze uchwalona przez Sejm i – ze względu na przepisy ustawy o finansach publicznych – nie było możliwe wpisanie tych środków do części budżetowej ministra zdrowia.

11 lipca 2016  r. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 został skierowany do Rządowego Centrum Legislacji. Po rozpatrzeniu przez Komisję Prawniczą, uwzględnieniu jej ewentualnych uwag i  uzyskaniu ostatecznej akceptacji RCL projekt rozporządzenia zostanie skierowany pod obrady Rady Ministrów.

Po przyjęciu NPZ przez Radę Ministrów zostaną uruchomione procedury zmierzające do wyłonienia  realizatorów Programu. W przypadku wielu zadań finansowanych z budżetu państwa stosuje się tryb wnioskowy, w którym nie ma konieczności przeprowadzania procedury konkursowej i umowy mogą być zawierane w krótkim czasie – przypomina resort zdrowia.

AS

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz