Pacjenci obawiają się zmian w refundacji wyrobów medycznych

21 Lipca 2016, 14:14

O propozycji resortu zdrowia dotyczącej zmian w zasadach refundacji wyrobów medycznych dyskutowali dziś członkowie i goście parlamentarnego Zespołu ds. podstawowej opieki zdrowotnej i profilaktyki. Z wypowiedzi przedstawicieli pacjentów jasno wynika, że chorzy boją się zmian w refundacji wyrobów medycznych. Krytycznie o niektórych zapisach ministerialnego projektu wypowiada się również Rzecznik Praw Pacjenta.

Boimy się, że dostęp do wyrobów medycznych zostanie ograniczony – mówiła dzisiaj posłanka PO Lidia Gądek na konferencji prasowej poprzedzającej posiedzenie parlamentarnego zespołu. Wskaźnik cenowy może spowodować, że jakość dostępnych dla pacjentów wyrobów będzie bardzo niska – oceniła Gadek i dodała, że wprowadzając takie zmiany rząd chce oszczędzać na zdrowiu pacjentów.

Już aktualnie obowiązujące limity nie zabezpieczają potrzeb pacjentów wymagających stomii – mówiła Magdalena Piegat z Fundacji StomaLife. Nowe przepisy jeszcze pogorszą sytuację – oceniła. Projekt Ministerstwa Zdrowia ograniczy dostęp chorych do sprzętu dobrej jakości, który będzie dopasowany do indywidualnych potrzeb – powiedziała i dodała, że złej jakości wyroby medyczne oznaczają liczne powikłania i konieczność zwiększenia nakładów na ich leczenie.

O niewystarczającej ilości miesięcznego zaopatrzenia w wyroby medyczne jednorazowego użytku oraz brak informacji jak zmieni się dopłata pacjentów do wyrobów medycznych po wejściu w życie nowych przepisów mówiła Rzecznik Praw Pacjenta Barbara Kozłowska. Zaznaczyła również, że opinia pacjentów nie jest brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, ale dodała, że część z nich pozytywnie ocenia planowane przez resort wprowadzenie możliwości współpłacenia za wyroby medyczne o wyższym standardzie.

Chcemy dać pacjentom możliwość wyboru, z jakiego wyrobu medycznego chcą skorzystać – broniła ministerialnego projektu wicedyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ Ewa Warmińska. Temu właśnie ma służyć rozdzielenie wyceny samego świadczenia medycznego od wyceny wyrobu medycznego – mówiła. Zgodnie z deklaracją Ministerstwa Zdrowia nie wszyscy producenci i dystrybutorzy wyrobów medycznych będą zmuszeni do stosowania się do nowych przepisów. Część wyrobów jeszcze długo będzie finansowana na starych zasadach – mówiła Ewa Warmińska. Do nowego systemu refundacji będzie można przystępować stopniowo – zadeklarowała dyrektor Departamentu Leków w MZ i dodała, że celem Ministerstwa Zdrowia jest zagwarantowanie pacjentom dostępu do wszystkich wyrobów, z których mogą korzystać w obecnej chwili bez dodatkowych dopłat. Zależy nam na rozszerzeniu oferty i umożliwieniu dopłaty do sprzętu o wyższym standardzie.

Do projektu Ministerstwa Zdrowia w sprawie zmian w refundacji wyrobów medycznych wpłynęło bardzo wiele uwag. Dotyczą między innymi obaw o dostęp do wyrobów medycznych, ich cenę oraz jakość. Część uwag dotyczy także skutków, jakie zmiany w refundacji mogą przynieść dla szpitali czy sklepów medycznych. Nie wiadomo też jakimi kryteriami będzie się kierował resort zdrowia przy tworzeniu listy refundacyjnej dla wyrobów medycznych. W tej chwili pewne jest tylko, że Ministerstwo w przypadku refundacji sprzętu, chce zastosować analogiczne zasady, jak w przypadku leków objętych dopłatą państwa. O cenie wyrobu i jego umieszczeniu na wykazie będzie decydował wynik negocjacji z Ministerstwem Zdrowia. Pacjenci dopłacą do tych wyrobów, których cena przekroczy ustalony przez resort limit.

Termin na zgłaszanie uwag do projektu ustawy refundacyjnej zmieniającego zasady refundacji wyrobów medycznych został przedłużony do 25 lipca br.

AS

Źródło: Sejm

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz