Kardiolodzy: kardiologia interwencyjna najskuteczniejsza w leczeniu zawałów

22 Lipca 2016, 11:32

Eksperci z Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego potwierdzają, że diagnostyka i zabiegi kardiologii interwencyjnej są najlepszym i najskuteczniejszym sposobem leczenia pacjentów w ostrych zespołach wieńcowych m.in. w zawale serca i niestabilnej dławicy piersiowej oraz przewlekłej chorobie wieńcowej. Jak przekonują kardiolodzy, wzrost liczby wykonywanych koronarografii oraz zabiegów angioplastyki wieńcowej zdecydowanie przyczynił się do obniżenia śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

System opieki kardiologicznej budowany i doskonalony od 25 lat

Rozwój i upowszechnienie technologii medycznych zmieniły nieodwracalnie oblicze kardiologii w naszym kraju. Jak twierdzi prof. Marek Gierlotka - przewodniczący-elekt Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK, Konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii - jest to efekt budowania polskiej kardiologii przez wiele ostatnich lat dzięki inicjatywom, zaangażowaniu i wysiłkowi licznych lekarzy, specjalistów, profesorów i dyrektorów, które nie byłyby możliwe bez stworzenia mechanizmów logistycznych i wsparcia finansowego ze strony Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia:

Dziś praktycznie każdy chory z zawałem serca może być i jest leczony za pomocą angioplastyki z implantacją stentu. Prowadzony od lat Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS, jak i ostatnie analizy z Rejestru AMI-PL jednoznacznie udowodniły, iż przezskórne interwencje wieńcowe istotnie zmniejszyły liczbę zgonów, ponownych zawałów, jak również ponownych hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Nie do pomyślenia jest obecnie aby chory z zawałem, który kwalifikuje się do leczenia zabiegowego, nie trafił do któregoś z 160 ośrodków z 24-godzinnym dyżurem interwencyjnym - mówi Prof. Gierlotka.

Poprawa skuteczności terapii ostrych zespołów wieńcowych i prewencji nagłego zgonu sercowego w ostatnich 20 latach związana jest przede wszystkim z postępem, jaki dokonał się w kardiologii naprawczej. Znalazło to wyraz w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które zalecają leczenie zabiegowe, jako postępowanie pierwszego wyboru na podstawie wiarygodnych badań klinicznych i rejestrów obserwacyjnych - tłumaczy prof. Grzegorz Opolski z Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

Zabiegi to najskuteczniejsza metoda leczenia w kardiologii

Prof. Stefan Grajek, kierownik kliniki kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu uważa, iż interwencyjne leczenie chorych z chorobami serca i naczyń to obecnie metoda z wyboru dla chorych o największym ryzyku zgonu około-operacyjnego. Daje im bowiem szanse na przeżycie. Zgadzają się z nim inni wybitni kardiolodzy:

W wielu chorobach serca i naczyń leczenie zabiegowe w porównaniu do leczenia zachowawczego pozwala na wydłużenie życia, skrócenie czasu hospitalizacji, redukcję ponownych hospitalizacji oraz zmniejszenie inwalidztwa i w efekcie poprawę jakości życia - kontynuuje Prof. Opolski

W chorobie wieńcowej ogromnym sukcesem ostatnich lat jest program interwencyjnego leczenia pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi (OZW). Polski system, uznany za wzorcowy w skali światowej, zapewnił dostęp praktycznie wszystkim obywatelom na terenie całej Polski do tej najskuteczniejszej metody leczenia. Dane polskiego rejestru leczenia pacjentów z OZW (PL-ACS), jednoznacznie pokazują kilkukrotny spadek śmiertelności w OZW pacjentów leczonych interwencyjnie. Dotyczy to śmiertelności szpitalnej jak i rocznej - wyjaśnia prof. Sławomir Dobrzycki, Kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

Wdrożenie inwazyjnego leczenia zawałów mięśnia sercowego doprowadziło do redukcji śmiertelności w tej bardzo niebezpiecznej chorobie z około 30% do 4-5%! Efekt zabiegu jest często spektakularny, pacjent "zdrowieje" w kilka minut - potwierdza prof. Andrzej Ochała, Kierownik Zakładu Kardiologii Inwazyjnej w Górnośląskim Centrum Medycznym w Szpitalu w Katowicach-Ochojcu

Nowe technologie zabiegowe to rozwój medycyny i większe bezpieczeństwo dla pacjentów

Nowoczesna kardiologia to już nie tylko poszerzanie tętnic wieńcowych, stentowanie i wszczepianie rozruszników serca. To również zabiegi implantacji urządzeń wysokoenergetycznych zapobiegających nagłemu zgonowi, terapia resynchronizująca w zaawansowanej niewydolności serca, inwazyjne leczenie arytmii podczas ablacji, czy też przezskórne zabiegi implantacji zastawek serca i naprawy ich funkcji - zauważa prof. Gierlotka. W ostatnich latach kardiologia inwazyjna to kolejne metody leczenia innych chorób serca, a głównie wad serca, poprzez przezskórne implantacje zastawek serca, zapobieganie udarom, naprawiania nieprawidłowych połączeń pomiędzy jamami serca, redukcja opornego nadciśnienia tętniczego. Większość tych metod jest dla pacjentów mało inwazyjna a efekty są bardzo dobre - dodaje prof. Ochała.

Kardiologia coraz mniej inwazyjna dla ludzkiego ciała

Na przestrzeni lat kardiologia może pochwalić się zdecydowanym rozwojem umiejętności kadr i technologii zabiegowych, dzięki którym zmniejsza się inwazyjność zabiegów, co z kolei skraca hospitalizację i podnosi bezpieczeństwo terapii.

W ostatnich latach obserwujemy zastosowanie nowych technologii w leczeniu interwencyjnym choroby wieńcowej. Dotyczy to głównie stentów uwalniających leki antyproliferacyjne (DES) oraz ostatnio stentów bioresorbowalnych (BVS). Doprowadziło to uzyskania doskonałych wyników leczenia pacjentów z chorobą wieńcową, porównywalnych w obserwacji odległej do wyników leczenia kardiochirurgicznego, przy nieporównywalnie mniejszej inwazyjności procedur przezskórnych. Kolejnym krokiem milowym w ograniczeniu inwazyjności metod kardiologii inwazyjnej jest rutynowe stosowanie dostępu promieniowego w interwencjach wieńcowych oraz pozawieńcowych. Ta strategia pozwala na poprawę wyników leczenia, poprawę komfortu pacjenta i skrócenie okresu hospitalizacji, co zmniejsza globalne koszty leczenia - komentuje prof. Dobrzycki - Kolejnym osiągnięciem kardiologii interwencyjnej są przezcewnikowe interwencje w wadach serca. Przykładem tego jest przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej (TAVI). Metoda ta jest dedykowana do grupy osób w starszym wieku, z wysokim ryzykiem leczenia kardiochirurgicznego. Przed wprowadzeniem metody TAVI, ponad 30% takich pacjentów było dyskwalifikowanych z operacji, co skutkowało wcześniejszym zgonem. Wspólny wysiłek kardiologów interwencyjnych i kardiochirurgów, dzięki rutynowemu stosowaniu procedury TAVI, zapewnia skuteczne leczenie tej najtrudniejszej grupie pacjentów, dając szansę na dłuższe życie - dodaje prof. Dobrzycki

I wcale nie chodzi o to, aby postępowanie zabiegowe było dominującą metodą leczenia w kardiologii. Chodzi o to, aby móc każdemu choremu zaoferować najlepsze leczenie, które jest obecnie dostępne. A to, że w bardzo wielu przypadkach jest to postępowanie zabiegowe, jest inną kwestią, którą regulują wytyczne postępowania obowiązujące całe nasze lekarskie środowisko - podsumowuje prof. Gierlotka.

Źródło: PTK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz