Czy szpitale poprą protest pracowników medycznych?

29 Lipca 2016, 9:04

Po raz pierwszy wpływowa organizacja pracodawców publicznej ochrony zdrowia przyznała, że to nie oczekiwania płacowe pracowników medycznych są wygórowane czy „bulwersujące” (jak to przedstawiają rządzący), ale bulwersujące i skrajnie zaniżone jest finansowanie szpitali i innych zakładów publicznej służby zdrowia w Polsce – piszą lekarze z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego do Polskiej Federacji Szpitali i wzywają pracodawców w ochronie zdrowia do wspólnych działań na rzecz zwiększenia finansowania w systemie. 

W niedawno opublikowanym liście prezes Polskiej Federacji Szpitali pisał do dyrektorów placówek medycznych m.in., że konieczne jest „uzmysłowienie społeczeństwu niewspółmiernie niskich budżetów polskich szpitali w stosunku do budżetów szpitali w zachodniej Europie oraz w stosunku do oczekiwań płacowych personelu”. To – zdaniem lekarzy z OZZL – wyraźny sygnał, że współpraca między personelem medycznym i szpitalami jest możliwa, jeśli celem ma być zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia.

Nigdy pracodawcy i dyrektorzy szpitali nie byli naszymi wrogami – podkreśla OZZL. Jeśli domagaliśmy się podwyżek mimo ciężkiej sytuacji finansowej szpitali, to nie dlatego, że nie liczyliśmy się ze swoimi zakładami pracy, ale dlatego, że nie mieliśmy żadnej innej możliwości wpłynięcia na rządzących aby, urealnili finansowanie lecznictwa – tłumaczą lekarze.     

Niestety obecny rząd odmawia merytorycznej dyskusji ze środowiskiem medycznym, a zamiast tego przedstawia projekt „reformy” zawierający cały szereg działań pozornych, niepotrzebnych lub szkodliwych – uważa OZZL. Podstawowy problem publicznej służby zdrowia czyli ogromny rozdźwięk między tym, co rząd obiecuje Polakom w zakresie opieki zdrowotnej, a ilością pieniędzy przeznaczonych na realizację tych obietnic jest pomijany. 

Zwracamy się z apelem do całego środowiska pracodawców szpitali w Polsce o przyłączenie się do działań podjętych przez medyczne związki zawodowe, których celem jest istotne zwiększenie finansowania publicznej ochrony zdrowia – tak, aby zrównoważyć nakłady z rzeczywistymi kosztami gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, uwzględniającymi również godziwe płace personelu medycznego – piszą lekarze do Polskiej Federacji Szpitali i podkreślają, że odpowiednie finansowanie szpitali i całej publicznej służby zdrowia jest tak samo w interesie pracowników, jak i pracodawców (dyrektorów), a przede wszystkim w interesie pacjentów.

AS

Źródło: OZZL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz