Senacka Komisja Zdrowia przyjęła ustawę dot. nowych inwestycji w zdrowiu

02 Sierpnia 2016, 15:00

Na dzisiejszym połączonym posiedzeniu senacka Komisja Zdrowia i Komisja Samorządu Terytorialnego przyjęły projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - bez poprawek. Nowelizacja reguluje zasady oceny nowych inwestycji w ochronie zdrowia. Narzędziem będzie specjalny system IOWISZ, za pomocą którego oceniane będą wnioski o rozpoczęcie nowych inwestycji. 

To nie jest tak, że dzięki systemowi IOWISZ wyeliminuje się całkiem ryzyko nieracjonalnych decyzji inwestycyjnych ani, że wyeliminuje się brak przejrzystości w systemie. Ale dzięki IOWISZowi poziom racjonalności i przejrzystości podejmowania decyzji będzie o wiele wyższy, niż bez tego systemu – mówił dziś w Senacie wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda.

Zgodnie z projektem ustawy wojewodowie będą opiniowali wnioski dotyczące nowych inwestycji w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych. Ma to między innymi zapobiec tworzeniu nowych placówek w miejscach, gdzie nie ma zapotrzebowania na dany profil działalności medycznej. 

Opinie wojewodów będą brane pod uwagę między innymi przy ocenie wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich i przy kontraktowaniu świadczeń przez NFZ. W konkursach premiowane będą te placówki, które na etapie inwestycji uzyskały pozytywną opinię wojewody.

Podstawą do wydania opinii o celowości inwestycji będzie wypełniany przez wnioskodawcę specjalny formularz - Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, tzw. IOWISZ. Formularz ten będzie zawierać kilkadziesiąt pytań odpowiadających różnorodnym priorytetom istotnym z perspektywy systemu ochrony zdrowia. Jak zapewnia Ministerstwo Zdrowia taka metodologia gwarantuje, że pozytywnie będą oceniane projekty zgodne nie tylko z mapami potrzeb zdrowotnych, ale i priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej.

AS

Źródło: Senat

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

stary Wtorek, 02 Sierpnia 2016, 16:57
a nie lepiej w każdej pipidówce zespół klynik

jak w griudziąću
prawnuczki będą mieli co spłacać ;))