Od jutra zmiany w przepisach dot. tajemnicy lekarskiej

04 Sierpnia 2016, 12:46

Od jutra wchodzą w życie przepisy ograniczające tajemnicę lekarską. Zgodnie z nowymi regulacjami, lekarz będzie musiał ujawnić tajemnicę lekarską po śmierci pacjenta, jeśli wystąpi o to osoba bliska zmarłego pacjenta i żaden inny krewny się temu nie sprzeciwi. 

Jak mówią nowe przepisy Kodeksu postępowania karnego, przesłuchanie osób zwolnionych z tajemnicy na podstawie przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nastąpi na rozprawie jawnej. Dodatkowo, nowelizacja zwiera przepis szczególny, który stanowi, że okoliczności objęte tajemnicą lekarską, które zostały ujawnione na rozprawie z wyłączeniem jawności, mogą być rozpowszechniane publicznie przez osobę bliską, której zgoda była wymagana do zwolnienia z tej tajemnicy.

Przeciwko ograniczeniom w stosowaniu tajemnicy lekarskiej zdecydowanie protestuje samorząd lekarski. Największy problem będą mieli pacjenci gdyż nie będą w stanie przewidzieć, komu informacje o ich problemach zdrowotnych zostaną po ich śmierci ujawnione. Problemem lekarzy jest natomiast wysokie prawdopodobieństwo, że pacjenci zaczną zatajać przed lekarzami istotne dla procesu terapeutycznego informacje – podkreśla NRL. Samorząd lekarski skierował sprawę do rozpatrzenia prze Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

AS

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz