Raport IMS Health: rośnie sprzedaż leków nierefundowanych

08 Sierpnia 2016, 12:59

Głównym obszarem wzrostu rynku aptecznego w zakresie leków na receptę okazał się segment leków nierefundowanych – inaczej niż w latach ubiegłych, gdzie duży udział we wzroście miał segment leków refundowanych. Zmiana ta wynika przede wszystkim z obniżek cen leków refundowanych, szczególnie tych stosowanych w leczeniu nadciśnienia, chorób układu oddechowego czy antybiotyków, czego efektem jest niższa kwota wygenerowanego wzrostu – wynika z analizy IMS Health.

Całkowita wartość rynku aptecznego liczona w cenach detalicznych, w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosła 15,4 mld zł, czyli o ponad 537 mln zł więcej niż w pierwszym półroczu 2015 roku. Ale dynamika rynku aptecznego na poziomie 3,6% jest niższa od dynamiki rynku w pierwszym półroczu 2015 roku, która wyniosła 9,1% w porównaniu z tym samym okresem w roku 2014. Wynika to z sezonowego charakteru rynku aptecznego, który w pierwszym półroczu 2015 roku zbudował wysoką wartość na skutek sezonu infekcyjnego. Niższa dynamika w bieżącym okresie to także wpływ negocjacji cenowych w segmencie leków refundowanych, które przyniosły niższe ceny detaliczne leków, a tym samym niższą wartość rynku aptecznego – ocenia IMS Health.

W pierwszym półroczu 2016 r. wartość rynku leków na receptę wyniosła 9,1 mld złotych. Segment sprzedaży leków na receptę odnotował tempo wzrostu na poziomie 3,3%, czyli o ponad 287 mln zł więcej niż w pierwszym półroczu 2015 roku. Wartość rynku leków refundowanych wyniosła 6,1 mld zł i wzrosła o 1,4%, czyli o ponad 86 mln zł.  Wartość rynku leków nierefundowanych wyniosła 2,9 mld zł i wzrosła o 7,4%, czyli o ponad 200 mln zł. Wartość rynku leków OTC wyniosła 6,4 mld zł. Ten segment sprzedaży odnotował tempo wzrostu na poziomie 4,1%, czyli o ponad 249 mln zł więcej niż w pierwszym półroczu 2015 roku.

Średnia wartość transakcji w aptece wyniosła 47,06 zł i w 76% była pokrywana przez pacjenta, który dopłacał 35,56 zł. Udział wydatków pacjenta w całkowitym koszcie leków na receptę (refundowanych i nierefundowanych) wyniósł 57,1% i wzrósł w porównaniu do pierwszego półrocza roku poprzedniego o 0,6 pp. Średni wydatek pacjenta za jedno opakowanie produktu wyniósł 13,57 zł i zwiększył się w porównaniu do 1 półrocza roku ubiegłego o 2,3%.

Na koniec czerwca 2016 roku w Polsce funkcjonowało 14 625 aptek. Całkowita liczba aptek wzrosła o 165 podmiotów w stosunku do czerwca 2015 roku. Systematycznie wrasta też liczba aptek sieciowych. W ostatnim miesiącu drugiego kwartału 2016 roku było ich 5 676. Zmniejszyła się natomiast - o 524 - liczba aptek niezależnych, które w czerwcu 2016 roku stanowiły 61,2% całkowitej liczby aptek i odpowiadały za 44,2% wartości sprzedaży na rynku aptecznym.

Średni obrót apteki w maju 2016 roku wyniósł 166 tys. zł, przy czym był on zróżnicowany pomiędzy aptekami sieciowymi i niezależnymi - odpowiednio 244 tys. zł i 118 tys. zł. Średnia liczba transakcji w aptece wyniosła 3,6 tys., i wzrosła o 1,4% w stosunku do maja 2015 roku. Największy segment sprzedaży czyli segment leków refundowanych, stanowił w aptece 37,0% całkowitego obrotu apteki i wynosił 61 tys. zł.

Całkowita wartość rynku sprzedaży wysyłkowych, liczona w cenach detalicznych, w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosła ponad 154 mln zł, co oznacza wzrost o 40,5%, czyli o ponad 44 mln zł więcej niż w pierwszym półroczu 2015 roku.

AS

Źródło: IMS Health

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz