W przyszłym roku w Opolu ruszy kierunek lekarski

11 Sierpnia 2016, 9:49

Wicepremier Jarosław Gowin podpisał w środę w Opolu decyzję o nadaniu Uniwersytetowi Opolskiemu uprawnień do prowadzenia kierunku lekarskiego. Kierunek lekarski ruszy w roku akademickim 2017/2018 na wydziale przyrodniczo-technicznym UO. W październiku przyszłego roku naukę ma tam rozpocząć 60 studentów.

W prowadzeniu tych jednolitych studiów magisterskich UO będzie współpracować z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu. Kwestię tej konsolidacji wicepremier ocenił jako kluczową w działaniach na rzecz uruchomienia kierunku lekarskiego w Opolu. Uniwersytet Opolski "jest spośród tych nowych uniwersytetów powstałych po roku 1989 uczelnią chyba najprężniej się rozwijającą, podobnie Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową należy do najlepszych szkół zawodowych w Polsce (…). Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że nieomal na tej samej ulicy dwie uczelnie będą konkurowały o studentów, będą budowały drogie, konkurencyjne laboratoria, będą uruchamiały te same kierunki. Tutaj trzeba połączyć wysiłki" – podkreślił Gowin.

Sukces opolskiej uczelni - mówił - to również efekt współpracy środowiska naukowego z władzami lokalnymi i regionalnymi. "Widać wyraźnie, że utworzenie tego kierunku traktowane jest przez całą społeczność Opola i regionu opolskiego jako wielka szansa rozwojowa" – wskazał.

Wniosek UO o utworzenie kierunku lekarskiego już wcześniej otrzymał pozytywne opinie resortu nauki oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Chodzi m.in. o spełnienie wymogów dotyczących odpowiedniej ilości kadry naukowo-dydaktycznej i samodzielnych pracowników nauki.

Minister zapewnił też uczelniom wsparcie organizacyjne oraz finansowe ze strony resortu. Będzie ono jednak zależało od przebiegu współpracy. "Im większa współpraca między dwiema uczelniami, tym większe będzie wsparcie ze strony ministerstwa i na pewno mogę zadeklarować, że wtedy to wsparcie będzie liczone nie w milionach, ale w dziesiątkach milionów" – mówił. Wsparcie finansowe zapewnił też prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski. "Stawiamy za priorytet, jako władze miasta, rozwój środowiska akademickiego w Opolu" – powiedział.

Głównym zapleczem klinicznym uczelni ma być Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, który w przyszłości ma się stać uniwersyteckim szpitalem klinicznym. Jak podano w komunikacie na stronie samorządu woj. opolskiego przekształcenie planowane jest po pierwszym cyklu kształcenia w roku akademickim 2022/2023.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz