ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie

12 Sierpnia 2016, 8:58

Kwota cofniętych lub zmniejszonych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich w drugim kwartale 2016 r. wyniosła  prawie 49,3 mln zł, a w pierwszym półroczu - 102,6 mln zł. Rok temu te kwoty były niższe - w II kwartale wyniosły 47, 9 mln zł, a całym półroczu - 100,5 mln zł.

ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. Od kwietnia do czerwca 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 148,9 tys. kontroli osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w I półroczu br. - 297,6 tys.). W konsekwencji wydanych zostało  5,8 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w I półroczu br. 11,7 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w II kwartale 2016 r. to prawie 3,9  mln zł (w I półroczu br. 8,1  mln).

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nakłada na Zakład Ubezpieczeń Społecznych również obowiązek obniżenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy ustał tytuł ubezpieczenia. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu od kwietnia do końca czerwca 2016 r. obniżono wypłaty o 44,4 mln zł dla 49 tys. osób. Podsumowując półrocze wypłaty obniżono o 92,8 mln dla 110 tys. osób.

Kolejnym z powodów ograniczenia wysokości wypłacanego świadczenia chorobowego jest opóźnienie w przekazaniu zwolnienia lekarskiego pracodawcy. Ograniczenie to dotknęło w II kwartale 2016 r. 18,1 tys. osób na łączną kwotę ponad 1 mln zł (w I półroczu o 2,2 mln dla 37,1 tys. osób). 

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa od kwietnia do końca czerwca 2016 r. wyniosła niemal 49,3 mln zł, a w I półroczu 102,6 mln zł.

AS

Źródło: ZUS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz