Czy będzie ustawowy zakaz strajku w szpitalach?

16 Sierpnia 2016, 15:40

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uruski domaga się wprowadzenia ustawowego zakazu strajku w szpitalach. Pisze w tej sprawie interpelację do ministra zdrowia K. Radziwiłła i chce jednoznacznego stanowiska resortu. Zakaz miałby obejmować pracowników konkretnych oddziałów albo całych szpitali. Dotyczyłby także lekarzy POZ.

Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne Polaków zachodzi konieczność podjęcia jednoznacznego stanowiska ministra zdrowia w przedmiocie prowadzenia akcji strajkowych na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – pisze poseł PiS w interpelacji do ministra K. Radziwiłła i chce zdelegalizowania strajków w placówkach sprawujących bezpośrednią opiekę medyczną nad pacjentami, takich jak: pogotowie ratunkowe, szpitale, oddziały dyżurne, oddział ratownictwa medycznego, oddziały intensywnej opieki medycznej i gabinety POZ. W pozostałych placówkach medycznych strajk personelu – według posła PiS – jest dopuszczalny pod warunkiem zapewnienia pacjentom odpowiedniej opieki.

Za sprzeczne z prawem należy również uznać przesuwanie w czasie z powodu strajku terminów planowanych zabiegów medycznych w placówkach służby zdrowia, bowiem opóźnienie to może w istotny sposób rzutować na zdrowie, a niekiedy nawet na życie pacjenta – czytamy w interpelacji do ministra K. Radziwiłła. Ze względu na trudności w precyzyjnym określeniu okoliczności, w jakich personel medyczny może podjąć strajk, poseł proponuje przyjąć zasadę, iż zaistnienie jakichkolwiek racjonalnych wątpliwości co do negatywnych skutków strajku dla zdrowia lub życia pacjentów powinno wykluczać jego podjęcie.  Według propozycji posła Piotra Uruskiego strajku można byłoby zakazać na wskazanych oddziałach lub w całej placówce, w której skład wchodzą wskazane przez posła oddziały. 

AS

Źródło: Sejm

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

znafca systemu Środa, 17 Sierpnia 2016, 12:44
bardzo dobrze. Zamiast strajków będą wypowiedzenia.