MZ ujednolica program szkoleń dla pielęgniarek

19 Sierpnia 2016, 8:55

Obowiązujące przepisy nakładają obowiązek organizacji i uczestniczenia w szkoleniach personelu medycznego wykonującego u pacjentów zabiegi przetaczania krwi lub jej składników. Dotąd prawo nie regulowało jak dokładnie mają wyglądać takie szkolenia. Stąd różnice w ich przeprowadzaniu w różnych placówkach medycznych. Teraz resort zdrowia ujednolica zasady organizacji i zakres szkoleń dla pielęgniarek i położnych odpowiedzialnych za zabiegi przetaczania krwi i jej składników.

Przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt rozporządzenia dotyczy sposobu szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, wykazu umiejętności związanych z wykonywaniem tego zabiegu oraz trybu wydawania zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu.

W projekcie szczegółowo określono również czas trwania szkolenia – zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej. Prowadzący szkolenie ma także obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji szkolenia. Czas na składanie uwag do projektu rozporządzenia MZ upływa 7 września.

AS

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz