K. Radziwiłł rozstrzygnie spór o jawność pytań egzaminacyjnych?

19 Sierpnia 2016, 15:12

O umożliwienie dostępu do pytań z egzaminów LEK, LDEK i PES, które odbyły się w poprzednich latach od dawna walczy Naczelna Izba Lekarska. Inne zdanie na ten temat ma jednak Centrum Egzaminów Medycznych – mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym prawo dostępu do pytań zostało potwierdzone. 

Pomimo korzystnego wyroku dotyczącego dostępu do pytań egzaminacyjnych z egzaminów LEK, LDEK i PES, jaki Naczelna Rada Lekarska uzyskała w Trybunale Konstytucyjnym w czerwcu tego roku, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych wydał decyzję o odmowie udostępnienia NIL pytań egzaminacyjnych. Teraz sprawę rozstrzygnie minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Do niego trafiło odwołanie samorządu lekarskiego od decyzji CEM.

Zgodnie z interpretacją CEM, w fazie przedegzaminacyjnej pytania są tajne i nie mogą być przed egzaminem znane nikomu poza gronem osób biorących udział w ich przygotowywaniu, dystrybuowaniu i przechowywaniu. Tajność ta nie rozciąga się natomiast na fazę po zakończeniu danego egzaminu, kiedy testy stają się informacją publiczną i powinny być dostępne.

AS

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz