Rzecznik Praw Pacjenta za ograniczeniem czasu pracy lekarzy

22 Sierpnia 2016, 13:44

Należy rozważyć prawne określenie maksymalnego czasu pracy lekarzy we wszystkich miejscach pracy, niezależnie od podstawy prawnej udzielania świadczeń zdrowotnych – uważa Rzecznik Praw Pacjenta. Krystyna Kozłowska zwróciła się w tej sprawie do ministra zdrowia K. Radziwiłła.

W piśmie do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła Rzecznik Praw Pacjenta wskazała, że to na podmiocie leczniczym spoczywa obowiązek takiej organizacji pracy, aby personel medyczny miał zapewniony odpoczynek umożliwiający regenerację.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym nie może przekraczać 7 godz. i 35 min na dobę i przeciętnie 37 godz. 55 min na tydzień (w pięciodniowym tygodniu pracy). W ocenie Krystyny Kozłowskiej w praktyce norma ta nie jest powszechnie stosowana z powodu zróżnicowania stosunków prawnych regulujących podstawę udzielania świadczeń zdrowotnych. Zdaniem rzecznik jedną z przyczyn nieprzestrzegania zasad dobowego wypoczynku jest także niewystarczająca liczba personelu medycznego.

Rzecznik zaproponowała zmianę w przepisach o działalności leczniczej i określenie maksymalnego czasu pracy dla lekarzy we wszystkich miejscach pracy niezależnie od podstawy prawnej udzielania świadczeń zdrowotnych. Zdaniem Krystyny Kozłowskiej rozwiązanie to jednak powinno być wprowadzane stopniowo.

Krystyna Kozłowska wystąpiła też do Głównego Inspektora Pracy m.in. o informacje dotyczące czasu pracy personelu medycznego, w szczególności lekarzy, w tym personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych na podstawie innej niż umowa o pracę. 

AS

Źródło: PR 1

Foto: BPP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz