Lekarze walczą o dostęp do pytań egzaminacyjnych

25 Sierpnia 2016, 11:30

Naczelna Izba Lekarska zwróciła się do lekarzy z prośbą o wysyłanie wniosków o wgląd do pytań z egzaminów lekarskich z ubiegłych lat po tym, jak – mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego – Centrum Egzaminów Medycznych odmówiło do nich dostępu. Wspólna akcja lekarzy ma pokazać „determinację samorządu lekarskiego w walce o przestrzeganie prawa do jawności pytań egzaminacyjnych”.

Zapewniając o determinacji samorządu lekarskiego w walce o przestrzeganie prawa do jawności pytań egzaminacyjnych, zwracam się jednocześnie do Koleżanek i Kolegów, aby wystąpili do Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o udostępnienie pytań egzaminacyjnych w trybie dostępu do informacji publicznej – apeluje do lekarzy i lekarzy dentystów prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz i dodaje, że znaczna liczba napływających wniosków może dobitnie pokazać, że temat jest dla środowiska lekarzy i lekarzy dentystów naprawdę ważny oraz, że jako grupa zawodowa mamy prawo czuć się pokrzywdzeni tym, że nie mamy dostępu do pytań ze swoich egzaminów zawodowych, podczas gdy inne zawody, w tym np. prawnicze zawody zaufania publicznego, mają dostęp do pytań egzaminacyjnych z lat ubiegłych.

O umożliwienie dostępu do pytań z egzaminów LEK, LDEK i PES, które odbyły się w poprzednich latach, Naczelna Izba Lekarska walczy od dawna. Inne zdanie na ten temat ma jednak Centrum Egzaminów Medycznych – mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym prawo dostępu do pytań zostało potwierdzone.  W sierpniu br. dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych wydał decyzję o odmowie udostępnienia NIL pytań egzaminacyjnych. Teraz sprawą ma się również zająć minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Do niego trafiło odwołanie samorządu lekarskiego od decyzji CEM. Samorząd nie kończy jednak na tym swoich działań. Wspólna akcja lekarzy polegająca na wysyłaniu wniosków o udostępnienie pytań z egzaminów w ramach dostępu do informacji publicznej, ma nakłonić władze CEM do zmiany decyzji.

Zgodnie z interpretacją CEM, w fazie przedegzaminacyjnej pytania są tajne i nie mogą być przed egzaminem znane nikomu poza gronem osób biorących udział w ich przygotowywaniu, dystrybuowaniu i przechowywaniu. Tajność ta nie rozciąga się natomiast na fazę po zakończeniu danego egzaminu, kiedy testy stają się informacją publiczną i powinny być dostępne – wyjaśnia Centrum Egzaminów Medycznych.

AS

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz