Pacjenci skarżą się na szpitalną dietę. RPO interweniuje w MZ

26 Sierpnia 2016, 9:19

Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do ministra K. Radziwiłła domaga się uregulowania kwestii żywienia pacjentów w szpitalach. Ze skarg wpływających do biura Rzecznika wynika, że problem złej szpitalnej diety jest powszechny. Pacjenci narzekają zarówno na jakość jak i ilość wydawanych w placówkach medycznych posiłków.

Pod rozwagę Pana Ministra poddaję uregulowanie problemu żywienia pacjentów w szpitalach – pisze do K. Radziwiłła Rzecznik Praw Obywatelskich i chce wiedzieć jakie są prawa pacjenta w zakresie zapewnienia adekwatnego wyżywienia i jakie są obowiązki podmiotu leczniczego oraz organów nadzoru.

Pacjenci skarżą się Rzecznikowi Praw Obywatelskich na jedzenie w szpitalach:  jest niedobre, jest go czasem za mało - chorzy dostają je trzy razy dziennie, a nie pięć razy. Obiady są zimne, a plastikowymi sztućcami nie każdy chory może się posługiwać. W efekcie chorzy muszą liczyć na dożywianie i pomoc bliskich, a przecież nie do każdego codziennie przychodzą krewni i przyjaciele.

W ocenie Rzecznika przyczyną jest fakt, że żywienie pacjentów jest  finansowane z kontraktów NFZ. Oszczędzając na nim można więcej przeznaczać na leczenie – uważa RPO. Dlatego szpitale ograniczają wysokość stawek żywieniowych, a także wprowadzają oszczędnościowe rozwiązania organizacyjne i zlecają usługi podmiotom zewnętrznym.

Żywienie pacjentów jest jednak integralną częścią procesu leczniczego i towarzyszy procedurom medycznym – przypomina Rzecznik Praw Obywatelskich. Nie ulega wątpliwości, że uzyskiwane przez szpitale rezultaty w zakresie żywienia pacjentów są bardzo istotne, stanowią bowiem elementy prawidłowo prowadzonego leczenia i rekonwalescencji oraz mają bezpośredni wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań oraz okres pobytu w szpitalu (zatrucia pokarmowe, niedożywienie, zakażenia wewnątrzszpitalne). Organizacja żywienia  pacjentów powinna być zatem analizowana, koordynowana i nadzorowana przez kierowników szpitali oraz lekarzy odpowiedzialnych za proces leczenia – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

AS

Źródło: RPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz