MZ nie ureguluje zawodu dietetyka

30 Sierpnia 2016, 9:21

Ministerstwo Zdrowia nie planuje wprowadzenia dodatkowych przepisów regulujących zawód dietetyka. Aktualnie obowiązujące przepisy w sposób wystarczający określają kwalifikacje wymagane na tym stanowisku – czytamy w oficjalnym stanowisku resortu zdrowia. Uregulowania tego zawodu domagają się natomiast sami dietetycy. Jest to jeden z postulatów, z którym pójdą we wrześniowej manifestacji pracowników służby zdrowia. 

Dużo dzieje się dziś wokół zawodu dietetyka. Ministerstwo Zdrowia zapowiada włączenie dietetyków do zespołów terapeutycznych w POZ, a we wrześniu dietetycy chcą manifestować między innymi w sprawie uregulowania zawodu. Jednak wiemy już, że resort zdrowia nie ma takich planów. Obowiązujące przepisy w sposób wystarczający określają kwalifikacje wymagane na tym stanowisku – czytamy w stanowisku MZ. Mimo to dietetycy przygotowują własny projekt ustawy. Prace są koordynowane przez Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz Sekcję Dietetyki Medycznej POLSPEN-u. Być może projekt trafi do Ministerstwa Zdrowia jeszcze w tym roku.

W kwestii zawodu dietetyka obowiązuje teraz jedynie rozporządzenie ministra zdrowia z 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Zdaniem przedstawicieli tego zawodu, pilnego uregulowania wymaga jednak szereg innych spraw. Przede wszystkim konieczne jest stworzenie krajowego rejestru dietetyków oraz wprowadzenie egzaminu państwowego dla osób, które chcą się tytułem dietetyka posługiwać – mówi w rozmowie z Polityką Zdrowotną dr Lucyna Pachocka z Instytutu Żywności i Żywienia i dodaje - dziś zawód dietetyka zyskuje na znaczeniu i wymaga od nas szerokiej, stale aktualizowanej wiedzy. W trakcie naszej pracy odpowiadamy za zdrowie i życie pacjentów. Konieczne jest zapewnienie naszym podopiecznym właściwej opieki, tak aby każdy kto chce mógł skorzystać z porady dietetyka oraz miał pewność, że jest to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje. Jest to tym ważniejsze, że w Polsce nie udało się wprowadzić standardów kształcenia dietetyka, a kierunek ten jest obecny już na ponad 40 uczelniach publicznych i prywatnych w naszym kraju – mówi dr. Pachocka.

Kwalifikacje do wykonywania zawodu dietetyka można uzyskać tylko w toku kształcenia prowadzonego na uczelniach wyższych. Wcześniej kształcenie było również realizowane na poziomie średnim w szkołach policealnych publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej. Absolwenci ww. szkół, po pozytywnym złożeniu egzaminu zawodowego, otrzymywali dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego dietetyk. Przepisy zmieniły się w 2011 roku. Obecnie nabycie kwalifikacji do wykonywania zawodu dietetyka realizuje się w ramach studiów wyższych poprzez ukończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku dietetyka i uzyskanie tytułu licencjata lub magistra.

 

Aleksandra Smolińska

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

DISSA Wtorek, 30 Sierpnia 2016, 20:38
Od kiedy "dr" w mianowniku piszemy z kropką? Jak już ktoś się zabiera do pisania artykułu to niech takie podstawy zna...
Dietetyk Wtorek, 30 Sierpnia 2016, 11:29
Polskie Towarzystwo DIETETYKI - nie Dietetyczne. wystarczy sprawdzić na stronie internetowej PTD