KE: system ostrzegania o niebezpiecznej żywności coraz skuteczniejszy

31 Sierpnia 2016, 15:11

Komisja Europejska opublikowała roczny raport dotyczący funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych (RASFF) w 2015 roku. Wnioski są jednoznaczne. System okazał się bardziej skuteczny niż w poprzednich latach. 

System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych (RASFF) – według opublikowanego właśnie raportu za 2015 r. – działa coraz bardziej efektywnie. RASFF przede wszystkim służy szybkiej wymianie informacji w przypadkach poważnego zagrożenia dla zdrowia związanego z żywnością. Dzięki temu możliwe jest prawie natychmiastowe podejmowanie odpowiednich działań związanych z bezpieczeństwem konsumentów w krajach UE.

W ubiegłym roku Komisja Europejska otrzymała w ramach RASFF ponad 3 tys. zgłoszeń dotyczących zagrożeń żywności lub pasz. Z tego blisko 800 przypadków stanowiło poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Odsetek odpowiedzi na takie alarmy wzrósł o 23 proc. Wśród najczęściej zgłaszanych zagrożeń KE wymienia w raporcie m.in. stwierdzenie rtęci w rybach, aflatoksyn w orzechach i salmonelli w owocach i warzywach. 

System szybkiego ostrzegania RASFF powstał w 1979 roku. Od tej pory ulegał ciągłym zmianom tak, aby nadążyć za globalnym rynkiem produktów spożywczych i zmieniającymi się nawykami żywieniowymi. Nowe wyzwania wymagają jednak dalszego wzmocnienia współpracy między RASFF oraz innymi systemami z obszaru bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego.

RASFF jest bardzo dobrym narzędziem - mówi Marek Posobkiewicz w rozmowie z Polityką Zdrowotną - które służy ochronie zdrowia i życia konsumentów. Główny Inspektor Sanitarny kieruje tym systemem w Polsce i odnosząc się do rekomendacji Komisji Europejskiej możemy powiedzieć, że u nas w kraju mamy sytuację wzorową, ponieważ Krajowy Punkt Kontaktowy RASFF znajduje się w resorcie zdrowia, a to Minister Zdrowia odpowiedzialny jest zarówno za koordynację systemu bezpieczeństwa żywności jak również - co najważniejsze - za zdrowie obywateli.

AS

Źródło: KE

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz