Poprawi się opieka nad pacjentami po zawale serca?

02 Września 2016, 13:37

System opieki koordynowanej nad chorymi po zawale serca powinien obejmować pierwsze 12 miesięcy po wypisaniu pacjenta ze szpitala. Powinien też składać się z czterech modułów: specjalistycznej opieki kardiologicznej, kompleksowej rehabilitacji i edukacji kardiologicznej, kardiologii interwencyjnej i elektroterapii. Tak brzmi wspólna rekomendacja Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Niewystarczająca profilaktyka, utrudniony dostęp do kardiologa i rehabilitacji kardiologicznej oraz za mała liczba niektórych zabiegów kardiologicznych to główne przyczyny zgonów pacjentów po zawale serca w Polsce - wynika ze wspólnego stanowiska Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

W Polsce jedynie 23 proc. pacjentów po zawale serca bierze udział w rehabilitacji kardiologicznej, a oczekiwanie na jej rozpoczęcie wynosi średnio aż 52 dni. Ponadto pacjenci mają problem z dostępem do kardiologa: jedynie co czwarty z nich jest konsultowany przez specjalistę w ciągu pierwszych 3 miesięcy po zawale serca. Wielu chorych ma również utrudniony dostęp do koniecznych, ratujących życie zabiegów kardiologicznych. Poza tym wielu pacjentów po zawale serca ma za wysokie ciśnienie tętnicze i stężenie cholesterolu.   

PTK i AOTMiT proponują by system opieki koordynowanej obejmował pierwsze 12 miesięcy po wypisaniu ze szpitala i składał się z czterech modułów: specjalistycznej opieki kardiologicznej, kompleksowej rehabilitacji i edukacji kardiologicznej, zabiegów kardiologii interwencyjnej oraz elektroterapii. Płatnik miałby podpisywać umowy na prowadzenie opieki koordynowanej wyłącznie z podmiotami (lub konsorcjami podmiotów) dysponującymi zasobami pozwalającymi na realizację świadczeń w zakresie tych wszystkich czterech modułów. Za koordynację realizacji poszczególnych modułów miałaby być odpowiedzialna instytucja podpisująca kontrakt na opiekę po zawale serca.

Opieka koordynowana obejmowała by także kontrolę jakości opieki medycznej. Wśród sugerowanych wskaźników eksperci AOTM i PTK wymienili między innymi kontrolę głównych czynników ryzyka miażdżycy, odsetek pacjentów biorących udział w rehabilitacji, odsetek pacjentów poddawanych kolejnym zabiegom kardiologicznym, a także ryzyko wystąpienia kolejnego zawału serca. Proponowany system jest nowoczesnym, spójnym, możliwym do wdrożenia na obszarze całego kraju systemem organizacji i realizacji opieki kardiologicznej po zawale serca - podsumowuje prof. Jarosław Kaźmierczak, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii.

AS

Źródło: PTK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz