GIF nakazuje wstrzymanie reklamy "żelu na stawy"

09 Września 2016, 14:58

Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazał natychmiastowe zaprzestanie prowadzonej niezgodnie z obowiązującymi przepisami reklamy audiowizualnej produktu leczniczego Voltaren Max. Podmiotem odpowiedzialnym jest spółka GlaxoSmiyhkline. Sprawa administracyjna toczyła się od maja br.

Zdaniem GIF, informacje w spocie reklamowym sugerują, że tabletki nie są skuteczne, a dodatkowo zawarta w spocie propozycja zamiany na żel może, w określonych przypadkach, stanowić zagrożenie dla zdrowia odbiorcy reklamy.

„Stąd też – zdaniem organu – istnieje ryzyko, że po jego obejrzeniu (spotu, przyp. red.) odbiorca odstawi przyjmowany dotychczas lek postaci tabletek i zacznie stosować Voltaren Max” – czytamy w uzasadnieniu GIF.

GIF uznał także za niewłaściwy przekaz wizualny, gdzie kobieta reklamująca używanie Voltarenu Max jest zadowolona i widać, że lek działa, natomiast przedstawiony w reklamie mężczyzna zażywający tabletki obrazuje, że nie przynoszą one oczekiwanego efektu. Swoje stanowisko inspektor uzasadnił także tym, że jest to reklama produktu zaliczanego do szczególnej kategorii towarów i odbiorców cierpiących na określone dolegliwości.

W oparciu o wyrok Sądu Najwyższego z 2 października 2007 r. GIF zgodził się z orzecznictwem, że „Oceniając, czy reklama może wprowadzić w błąd , należy odwołać się do modelu przeciętnego odbiorcy reklamy – konsumenta reklamowanych artykułów lub usług. Chodzi więc nie ogólny model przeciętnego konsumenta, lecz o model przeciętnego konsumenta reklamowanych towarów. (…) nie można zatem pomijać, że konsumentami leków są osoby chore, często o zmniejszonej z tego powodu zdolności postrzegania oraz rozsądnej i krytycznej oceny, podobnie jak osoby starsze, stanowiące także znaczną grupę konsumentów leków. Są to z reguły osoby bardziej podatne na sugestie i mniej krytyczne. Do nich kierowana jest reklama i przy ocenie możliwości wprowadzenia w błąd, cechy tej grupy odbiorców należy wziąć pod uwagę jako model przeciętnego odbiorcy”.

Janusz Maciejowski

Źródło: GIF

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz