Platforma Obywatelska walczy o (głosy) seniorów

12 Września 2016, 15:02

Przygotowanie nowego programu polityki senioralnej zapowiada Platforma Obywatelska. W trakcie niedzielnej konferencji w Sejmie politycy i eksperci analizowali wiele aspektów związanych z życiem seniorów. Jednym z nich były kwestie opieki zdrowotnej nad osobami starszymi. Narodowy Program Senioralny w całości zostanie przedstawiony 1 października w trakcie Kongresu Programowego PO w Gdańsku. Jak zapowiedzieli politycy partii, program będzie wcześniej konsultowany ze środowiskami seniorów. Za politykę senioralną w PO odpowiada Ewa Kopacz.

W swoim wystąpieniu, była premier i przez 4 lata minister zdrowia w rządzie Donalda Tuska, apelowała do obecnego rządu o wprowadzenie „naprawdę bezpłatnych leków dla seniorów”, a nie finansowania pojedynczych preparatów. Zwracała uwagę na konieczność skrócenia kolejek do lekarzy, bez mówienia tylko o podniesieniu składki zdrowotnej albo zmianie systemu jednego na drugi. Była minister zdrowia krytykowała rządzących za politykę dotyczącą tempa wchodzenia młodych lekarzy na rynek pracy.

Kwestie zdrowotne dotyczące seniorów omawiał w trakcie konferencji nawet Michał Boni, były szef Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, dziś europoseł PO. W swojej prezentacji dotyczącej zastosowania nowych technologii w medycynie podkreślał konieczność przejścia z modelu reagowania na choroby na model prewencyjny, bo to oznacza lepsze efekty terapii. Boni wyjaśniał, że nowe technologie to możliwość monitorowania w czasie realnym stanu zdrowia, personalizacji diagnozy i terapii, co jest szansą na efektywną opiekę zdrowotną nad osobami w starszym wieku.

Poseł PO Michał Szczerba przypominał o tym co wypracował poprzedni rząd w zakresie opieki zdrowotnej nad seniorami. Zwracał uwagę między innymi na utworzenie Narodowego Instytutu Geriatrii w Warszawie i przyjęcie „Założeń długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014 – 2020”. Szczerba mówił o wypracowaniu standardów postępowania w opiece geriatrycznej – działający przy ministrze zdrowia Zespół ds. gerontologii opracował wytyczne, jednak poprzedni rząd nie wprowadził ich w życie w formie powszechnie obowiązującego prawa. Poseł podkreślał, że Platforma oczekuje tego od obecnego ministra zdrowia.

Poseł Szczerba podkreślał oczekiwanie PO, że opieka nad osobami z chorobą Alzheimera i z innymi chorobami prowadzącymi do otępienia będzie prowadzona na wyższym niż obecnie poziomie. Zgłosił między innymi pomysł wzmocnienia wsparcia dla opiekunów takich osób przez finansowane ze środków publicznych domów pobytów krótkoterminowe dla osób chorych. Pomysłem Platformy Obywatelskiej na podniesienie poziomu opieki nad chorymi jest stworzenie w Polsce narodowego programu badań chorób mózgu prowadzących do otępienia – według polityków byłej partii rządzącej zadanie to powinno być realizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Agnieszka Kramza

Foto: Flickr/PlatformaObywatelska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz