MZ: w ciągu dwóch tygodni projekt dot. minimalnych płac trafi do konsultacji

14 Września 2016, 12:41

W ciągu najbliższych dwóch tygodni projekt dotyczący minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia trafi do konsultacji społecznych – zadeklarował wiceminister zdrowia Piotr Warczyński i przypomniał, że Ministerstwo pracowało nad propozycjami minimalnej płacy dla poszczególnych zawodów medycznych z przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców. 

Pewnie nie wszystkie grupy zawodowe będą z tego projektu zadowolone – mówił wiceminister zdrowia Piotr Warczyński. Wynika to z niezrozumienia, że to jest projekt dla tych osób, które zarabiają najmniej i po to, żeby najniższe zarobki były godne we wszystkich grupach zawodów medycznych – podkreślił Warczyński.

Według projektu Ministerstwa Zdrowia kwota bazowa wynagrodzenia wynosi 3,9 tys. zł i jest taka sama dla wszystkich zawodów medycznych. Różne są jednak wskaźniki dla poszczególnych grup pracowników ochrony zdrowia. Pełną kwotę minimalnego wynagrodzenia pracownicy medyczni otrzymaliby dopiero w 2021 roku.

Pierwsza 20 proc. podwyżka miałaby zostać wypłacona od lipca 2018 roku. Kolejne podwyżki byłyby wypłacane co roku (za każdym razem również o 20 proc.), do czasu osiągnięcia ustalonej kwoty minimalnego wynagrodzenia dla danego zawodu medycznego. Docelowo kwota ta miałaby być wypłacona w całości wszystkim pracownikom ochrony zdrowia do końca 2021 roku.

Propozycje Ministerstwa, krytycznie oceniła większość medycznych grup zawodowych na etapie konsultowania projektu w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Aleksandra Smolińska

Źródło: Sejm

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

K. Bukiel Środa, 14 Września 2016, 18:12
"Propozycje Ministerstwa, krytycznie oceniła większość medycznych grup zawodowych" Nie "większość" tylko WSZYSTKIE !