OPZZ pozytywnie o powszechnym dostępie do POZ

15 Września 2016, 14:19

W tym tygodniu Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiany są jednym z elementów zapowiadanej reformy podstawowej opieki zdrowotnej i wprowadzają powszechny dostęp do lekarzy rodzinnych. Taką decyzję rządu pozytywnie ocenia Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

W nowelizacji przyjętej przez rząd, przede wszystkim chodzi o pacjentów nieubezpieczonych, od których Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie dochodził roszczeń za świadczenia udzielone im w ramach POZ. Dotyczy to także nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. To ważna zmiana w praktyce, bo np. chodzi także o sytuacje, kiedy dana osoba została wyrejestrowana np. podjęła czasowe zatrudnienie, a następnie po zakończeniu okresu tego ubezpieczenia nie został dopełniony obowiązek jej ponownego zgłoszenia. W takich sytuacjach pacjent, który skorzysta z podstawowej opieki zdrowotnej, nie będzie obciążany kosztami, choć według przepisów ustawy jest nieubezpieczony.

Odstąpienie od windykacji nastąpić ma także w przypadkach świadczeń udzielonych w ramach pozostałych zakresów świadczeń, ale pod warunkiem, gdy pacjent – we wskazanych w ustawie terminach, (tj. 30 dni od udzielenia świadczenia lub 30 dni od poinformowania przez NFZ o wszczęciu postępowania mającego na celu dochodzenie tych roszczeń) – zostanie zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego.

To istotna zmiana zwłaszcza dla pacjentów nieubezpieczonych, choć nieistotna dla gospodarki finansowej płatnika – ocenia OPZZ. Z danych NFZ i Ministerstwa Zdrowia wynika, że w ostatnich dwóch latach wartość windykowanych przez Fundusz świadczeń z zakresu POZ wynosi ok. 78 778 zł (stanowi to 0,3% ogólnej kwoty windykacji we wszystkich rodzajach świadczeń). OPZZ zmianę ocenia pozytywnie, chociaż wskazuje, że trzeba poczekać na to jak przepisy będą realizowane w praktyce. 

Aleksandra Smolińska

Źródło: OPZZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

autor_widmo Czwartek, 15 Września 2016, 15:47
Proszę się wczytać w to co napisano w nowelizacji. "Dostęp" jest gwarantowany tylko dla tych, którzy nie dopełnili biurokratycznych obowiązków a nie dla wszystkich nieubezpieczonych.