Pacjenci i lekarze wspólnie przeciwko likwidacji konsyliów

28 Września 2016, 9:33

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polska Unia Onkologii oraz Polska Liga Walki z Rakiem protestują przeciwko planowanej przez resort zdrowia likwidacji konsyliów. To jedna ze zmian w pakiecie onkologicznym, którą wkrótce zajmie się rząd. Zdaniem pacjentów i lekarzy, konsylia są jednym z najbardziej wartościowych rozwiązań szybkiej terapii onkologicznej.

Konsylia to wielodyscyplinarny zespół medyczny, którego zadaniem jest ustalanie indywidualnego planu leczenia osoby chorej na nowotwór złośliwy. Ten obowiązek został wprowadzony 1 stycznia 2015 roku, w ramach regulacji prawnych tzw. pakietu onkologicznego i był jednym z jego najbardziej wartościowych rozwiązań – uważają pacjenci i lekarze onkolodzy.

Obecnie przygotowywane są ustawowe zmiany, które mają usprawnić działanie pakietu onkologicznego. Ich projekt został już skierowany do prac Komitetu Stałego Rady Ministrów. Wśród planowanych zmian znalazło się również zniesienie obowiązku wielodyscyplinarnego ustalania planu leczenia w formie konsyliów w szpitalach realizujących „szybką terapię onkologiczną”. Decyzję tę resort zdrowia uzasadnia trudnościami w prawidłowej organizacji konsyliów w obecnej formie, co jest spowodowane między innymi zbyt małą liczbą specjalistów i zbyt szerokim składem konsyliów w niektórych sytuacjach.

Wspólne planowanie i koordynowanie diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory złośliwe przez wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne jest powszechnie przyjętym międzynarodowym standardem. Obecnie u większości chorych na nowotwory konieczne jest bowiem zastosowanie więcej niż jednej metody leczenia, a u wielu istnieje możliwość wyboru spośród kilku opcji terapeutycznych. Bezpośrednia komunikacja i wymiana wiedzy pomiędzy specjalistami z różnych dyscyplin klinicznych pozwala opracować indywidualny plan leczenia z uwzględnieniem oczekiwań chorego.

Zdajemy sobie sprawę, że organizacja wielospecjalistycznych konsyliów w ramach pakietu onkologicznego była w wielu przypadkach nieprawidłowa i doprowadziła do wypaczenia ich idei. Uważamy jednak, że zniesienie wymogu ich przeprowadzenia zamiast działań naprawczych znacząco pogorszy szanse polskich chorych na uzyskanie optymalnego leczenia – piszą w liście otwartym przedstawiciele Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Polskiej Unii Onkologii, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiej Ligi Walki z Rakiem i wspólnie podkreślają, że likwidacja obowiązku zwoływania konsyliów jest najgorszym z możliwych rozwiązań.

Aleksandra Smolińska

Źródło: PKPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz