Izba Lekarska apeluje o zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

04 Października 2016, 9:36

Naczelna Izba Lekarska apeluje o zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nad którą pracuje właśnie sejmowa Komisja Zdrowia. Rządowy projekt zakłada między innymi przywrócenie stażu podyplomowego dla lekarzy. Przy okazji tej nowelizacji Ministerstwo Zdrowia chce także zakazać dostępu do pytań egzaminacyjnych. Przeciwny takiemu rozwiązaniu jest samorząd lekarski. Prezes NIL, Maciej Hamankiewicz zwraca się do posłów o wniesienie poprawek do projektu, które umożliwią odtajnienie pytań z lat ubiegłych. 

W sprawę dostępu do pytań egzaminacyjnych zaangażowała się posłanka Platformy Obywatelskiej Joanna Mucha. W interpelacji przekonuje ministra zdrowia, że publikacja pytań z wcześniejszych egzaminów niewątpliwie podniesie w opinii publicznej ocenę transparentności przeprowadzanych egzaminów. Lekarz po przystąpieniu do egzaminu powinien mieć prawo wglądu w swoją kartę egzaminacyjną, treść pytań i udzielonych odpowiedzi, tak, aby nie miał żadnych wątpliwości, na które pytania odpowiedział prawidłowo, a gdzie popełnił błędy - pisze Mucha.

Naczelna Izba Lekarska od dawna walczy o dostęp do pytań egzaminacyjnych. Mimo przychylnego dla lekarzy wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Centrum Egzaminów Medycznych wciąż nie zgadza się na udostępnienie pytań. Sprzeciwia się temu także Ministerstwo Zdrowia, do którego samorząd lekarski złożył odwołanie od decyzji CEM. Teraz resort zdrowia chce ostatecznie uregulować tę kwestię przy okazji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nad którą pracują właśnie posłowie sejmowej Komisji Zdrowia. 

W projekcie tym Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić – w miejsce uchylonych przez Trybunał przepisów – nowe regulacje prawne, które ograniczą lekarzom dostęp do pytań egzaminacyjnych z lat ubiegłych. Naczelna Rada Lekarska zgłosiła sprzeciw wobec uchwalenia tych przepisów na poprzednim posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia, kwestionując dopuszczalność wprowadzenia tej regulacji jako niezgodnej z Konstytucją i wyrokiem Trybunału.

Samorząd lekarski szuka wsparcia posłów sejmowej Komisji Zdrowia. Prezes NIL, Maciej Hamankiewicz zwraca się m.in. do posłanki PO Joanny Muchy o niepopieranie projektu ustawy w tym zakresie i przesyła swoje poprawki z prośbą o ich formalne zgłoszenie podczas prac nad nowelizacją ustawy.

Aleksandra Smolińska

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz