BCC: wynagrodzenia w zdrowiu do pilnego uregulowania

07 Października 2016, 9:24

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC podsumował III kwartał działań rządu i proponuje rekomendacje na ostatni kwartał tego roku. Konieczne, zdaniem ekspertów, są konsultacje społeczne przedstawionej przez ministra zdrowia „Strategii zmian w systemie ochrony zdrowia w  Polsce”. Jak najszybciej należy wypracować regulacje prawne dotyczące wynagrodzeń w zawodach medycznych.

W IV kwartale prawdziwym wyzwaniem stanie się rządowa reforma scalająca podatki i składki na ZUS i NFZ, która może zagrozić istnieniu wielu firm. Ale największym wyzwaniem pozostaje dla rządu pytanie: skąd wziąć pieniądze na rozwój? Najprawdopodobniej deficyt sektora finansów publicznych sięgnie w tym roku 72  mld zł – pisze w raporcie Marek Goliszewski, przewodniczący GGC BCC.

Wśród priorytetów dla ochrony zdrowia, zdaniem Anny Janczewskiej-Radwan, minister ds. systemu ochrony zdrowia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC „nie napawa optymizmem szczególnie perspektywa 10 lat dochodzeni a  do  6 proc. PKB w wydatkach na ochronę zdrowia oraz  likwidacja   NFZ. Konieczne jest jak najszybsze poddanie tej strategii konsultacjom społecznym, zarówno w aspekcie zapowiadanych korzyści, jakie ta reforma miałaby przynieść pacjentom jak również w aspekcie zwiększenia efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz wielkości nakładów PKB”. Dlatego tak ważne staje się jak najszybsze wypracowanie regulacji prawnych dotyczących najniższych, zasadniczych wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne. BCC zauważa, że prowadzone rozmowy stron w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia RDS nie doprowadziły do konsensusu i konieczna była interwencja u premier. „Brak  rozwiązań w tym zakresie będzie skutkował zwiększaniem się już istniejących niedoborów kadrowych w  ochronie zdrowia. Dalej Gabinet Cieni zaleca przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy refundacyjnej, a także podjęcie publicznej debaty na temat wprowadzenia możliwości dodatkowych, komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych. I jako przykład na powodzenie takiego rozwiązania podaje system holenderski.

Działania rządu, które zasługują na aprobatę, to wprowadzenie darmowych leków dla pacjentów 75+. Ale jeszcze jest zbyt wcześnie na dokonanie oceny korzyści. Kolejnym plusem dla rządu są działania resortu zdrowia i przedstawicieli rynku farmaceutycznego zmierzające do powołania Narodowej Organizacji ds. Weryfikacji Produktów Leczniczych, a także rozmowy resortu zdrowia z  przemysłem farmaceutycznym dotyczące implementacji przepisów tzw. dyrektywy fałszywkowej. Podobnie wysoko oceniane są propozycje zmian w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Rada Ministrów przyjęła dawno oczekiwane rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 - to zdaniem ekspertów BCC strategiczny dokument bardzo ważnej ustawy o Zdrowiu Publicznym. Gabinet Cieni cieszy się także z akceptacji MZ  jego propozycji dotyczącej zwołania posiedzenia podzespołu ds. polityki lekowej w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia RDS,  które ma być poświęcone zagadnieniom suplementów diety.

Wśród zagrożeń uzasadnione są obawy właścicieli prywatnych placówek medycznych o przyszłość ich placówek w świetle przedstawionej przez ministra K. Radziwiłła „Strategii zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce”. Dotyczą one głównie możliwości pozyskiwania kontraktów na  świadczenie usług w ramach NFZ. Obawy też budzą brak regulacji dotyczącej niedoborów leków na rynku polskim w zapowiadanej nowelizacji ustawy refundacyjnej oraz brak  jednoznacznego stanowiska resortu zdrowia dotyczącego prawnego  uregulowania marihuany medycznej do celów leczniczych.

Janusz Maciejowski

Źródło: BCC

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz