MZ nie opracuje standardów żywienia w szpitalach

07 Października 2016, 10:32

Ministerstwo Zdrowia potwierdza, że wyżywienie mieści się w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez szpitale. Tym samym szpital zobowiązany jest, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, do zapewnienia pacjentom wyżywienia adekwatnego do stanu zdrowia. Szpitale skarżą się jednak, że na leczenie ciągle brakuje im pieniędzy, więc oszczędzają  na sprawach „pozamedycznych”.  Mimo to Ministerstwo Zdrowia nie opracuje standardów szpitalnej diety. Dlaczego?

Decyzja o wypracowaniu standardów w zakresie żywienia pacjentów spowodowałaby konieczność opracowania ogromnej ich liczby. Każda choroba, a także każde jej stadium wymaga innego rodzaju żywienia. Nauka o żywieniu chorych wskazuje na konieczność opracowania indywidualnego żywienia, zmienianego nawet z dnia na dzień – uważa resort zdrowia i odsyła do towarzystw naukowych.

W tym obszarze dużą rolę pełnią towarzystwa naukowe zrzeszające specjalistów z różnych dziedzin medycyny, którzy określają normy żywieniowe dla pacjentów z daną jednostką chorobową. Natomiast publikacje i opracowania Instytutu Żywności i Żywienia służą podnoszeniu poziomu wiedzy z zakresu stanu odżywienia i sposobu żywienia chorych wśród wszystkich grup pracowników zatrudnionych w szpitalu oraz pomocy we wdrażaniu standardów związanych z żywieniem, współczesnymi technikami leczenia żywieniowego, metodami oceny i monitorowania stanu odżywienia, metodach edukacji żywieniowej chorych oraz zarządzaniu bezpieczeństwem zdrowotnym posiłków – czytamy w odpowiedzi Ministerstwa na interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich.

Bardzo złe jedzenie w szpitalach, posiłki zimne albo przygotowane tak, że osoba ciężko chora nie będzie w stanie ich zjeść, jeśli ktoś jej w tym nie pomoże, to najczęstsze powody skarg pacjentów na szpitalną dietę. Resort potwierdza, że wyżywienie mieści się w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez szpitale. Tym samym szpital zobowiązany jest, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, do zapewnienia pacjentom wyżywienia adekwatnego do stanu zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia zgadza się z RPO, że problem odpowiedniego żywienia jest niezmiernie ważny. Właściwa ocena stanu odżywienia i wdrażanie odpowiedniego sposobu żywienia zwiększa szanse chorych na wyzdrowienie, zwiększa skuteczność zarówno leczenia zachowawczego, jak i chirurgicznego oraz zmniejsza ryzyko powikłań (np. rozwój szpitalnego zapalenia płuc) i skraca czas gojenia się ran pooperacyjnych. Dzięki temu zmniejsza się także czas hospitalizacji oraz obniżane są całkowite koszty leczenia.

Jednak faktem jest, że w obowiązującym stanie prawnym i faktycznym nie ma określonych średnich stawek żywieniowych na jednego pacjenta, które miałyby obowiązywać we wszystkich podmiotach leczniczych. Dzienną stawkę żywieniową w szpitalu ustala dyrektor szpitala. Nie ma również przepisów prawnych regulujących szczegółowo zasady żywienia w szpitalach (standard wyżywienia). Zdaniem resortu zdrowia brak aktów prawnych w powyższym zakresie, nie daje podstaw szpitalowi do swobodnego oznaczenia standardu tego świadczenia.

Szpitale, w kalkulacji kosztów leczenia, powinny wziąć pod uwagę, że nierozpoznane niedożywienie oraz niewłaściwe odżywianie w czasie leczenia jest czynnikiem przedłużającym zdrowienie i podnoszącym koszty leczenia. Prawidłowe odżywienie jest ważną częścią leczenia, liczba chorych zaś, u których w trakcie hospitalizacji stan odżywienia nie ulega pogorszeniu, jest istotnym wskaźnikiem jakości opieki w szpitalach – wskazuje MZ.

Aleksandra Smolińska

Źródło: RPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

marlon Niedziela, 09 Października 2016, 1:35
Smacznego!